MILJÖPOLITIK. Regeringen har nu kommit överens om ett förslag som innebär att kommunerna kommer ha möjlighet att införa miljözoner i tre steg i städerna.

År 2022 ska kommunerna kunna börja förbjuda äldre dieselbilar från att köra i miljözonerna. Tanken är att man ska öka luftkvalitén i städerna men kritiker oroar sig för kapitalförstöring när många kommer behöva byta ut sina fordon.

Förslaget har varit under beredning länge. Redan förra året lämnade Transportsstyrelsen fram ett förslag om hur man skulle kunna fasa ut dieselbilar i städerna. Man beräknade då att runt 50 000 bilägare skulle behöva byta bil i Stockholm om förslaget implementerades. Om Göteborg och Malmö skulle ansluta sig till förslaget skulle det röra sig om runt 50 000 bilägare till.

Stockholm har redan påbörjat arbetet
Huvudstadens rödgröna styre har redan påbörjat arbetet och ställer sig positiva till förslaget. De styrande i Malmö och Göteborg är mer skeptiska och avvaktar än så länge. Det som händer nu är att de kommuner som ämnar vilja införa miljözonerna kommer kunna påbörja sin planering. Från och med 1 januari 2020 kommer miljözonerna kunna införas och 2022 kommer kraven att skärpas.

– Luftföroreningar orsakar cancer och luftvägsproblem. Det kostar samhället stora summor, cirka 40 miljarder kronor per år. Utvecklingen går åt fel håll gällande personbilar. Utsläppen har ökat och från personbilar fördubblats sedan 2011, sa miljöminister Karolina Skog (MP) vid presskonferens i veckan.

Kritiker oroar sig för värdeminskning
Många som de senaste åren har köpt dieselbilar oroar sig nu för att de kommer behöva sälja sina bilar till ett reducerat pris när de inte längre kommer få köra i städerna. Ett problem som kommer försvåra situationen för många som förlitar sig på bilen för att kunna ta sig runt. Regeringen slår dock ifrån sig kritiken och hänvisar till att man kommer kunna sälja bilarna på landsbygden.

Samtidigt får regeringen kritik från andra hållet som menar på att förslaget kan vara dödfött. År 2022 är det val och det kan kosta partierna alldeles för mycket att genomföra de skärpta miljözonerna. Vad konsekvenserna mer exakt blir är ännu oklart men debatten lär fortsätta fram tills att förslaget träder i kraft om ca 2 år.

Fakta från regeringens hemsida:
Regeringen kommer ge kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från 1 januari 2020:

• Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

• I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

• Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.

• För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.

• Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

• I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.