– Hittills har det varit för lätt att kunna säga vad som helst på internet, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) som vill strypa internet för svenska folket.

Peter Eriksson uttryckte förra veckan glädje över läckaget av information om privata uppgifter från Facebook eftersom det aktualiserade frågan om nätjättarnas ansvar för vad som publiceras på deras plattformar. Det kan ge tillfälle för politiken att ta makten.

– Jag tycker att det är ett viktigt uppvaknande. Det är en diskussion som handlar om hur det demokratiska samtalet ska föras. De nya stora plattformarna som Facebook, Google och Twitter påverkar enormt mycket på hela demokratin. Nu måste vi inse att nu har någonting förändrats i grunden.

I den rödgröna regeringen avser Eriksson att tillsammans med justitieminister Morgan Johansson att överlägga med Facebook och Google. De öppnar för ny lagstiftning som stryper sociala medier.

Ministrarna kräver till en början svar om hur olagligt material på plattformarna ska tas bort snabbare och att det måste bli lättare att komma i kontakt med företagen för de användare som har klagomål.

– Hittills har det varit för lätt att kunna säga vad som helst på internet och inte behöva stå för det. De trollkonton som finns i dag – och i Sverige – måste få ett slut. Man måste peka ut de stora plattformarna och säga att där har ni ett ansvar, måste sanera och få bort det här.

Går Sverige i Turkiets fotspår?
Tidigare har exempelvis Turkiet under Erdogan, en regim som många miljöpartister haft nära kontakt med, infört inskränkningar och blockeringar i befolkningens möjligheter att använda sociala medier.

Och Eriksson är inte främmande för att införa regleringar i lagstiftningen.

– Jag tror att vi behöver en hel del nya regler, en del av det kan handla om lagar, sa Peter Eriksson i SVT:s Agenda på söndagskvällen.

– Det finns vissa saker man måste reglera tydligt och garantera människor rättigheter kring därför är det bra att vi får en ny dataskyddsförordning.