POLISEN. Nära tre av tio utbildade poliser arbetar inte längre i yrket. 6 000 poliser jobbar inte längre kvar i yrket. På polisskolorna har man bara lyckats fylla 541 av 800 platser.

Medan partierna överglänser varandra med att lova fler poliser talar statistiken sitt tydliga språk. Så få yrkesverksamma poliser har inte funnits i Sverige sedan 2010. Av de nära 19 600 utbildade poliser 25-64 år som fanns i landet 2015 så var det knappt 13 700, cirka 70 procent som arbetar kvar. Resten jobbar alltså med något annat. Det visar en undersökning från SCB som tidningen Du&jobbet beställt.

– Det här visar att det finns en stor grupp som kan rekryteras tillbaka. Men då måste både lönen och arbetsmiljön bli bättre, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Hon tycker att uppgifter är ledsamma. Många av dem som slutar gör det trots att man älskar polisyrket som sådant, menar hon.

Saknas polisstudenter
Polisskolorna lyckas heller inte fylla sina platser med kompetenta sökanden, skriver Polistidningen. Antagningen till polisutbildningen våren 2018 klar och efter tre veckor är det 541 studenter på utbildningen.

Av de 9 352 personer som sökte har den stora majoriteten successivt gallrats bort efter test och andra kriterier. Av de som underkändes i test var det flest som föll i psykologbedömningen, 30 procent eller 711 sökande. Kvar på utbildningen efter tre veckor är 541 polisstudenter, varav 31 procent är kvinnor. Polisen hade planerat för 800 utbildningsplatser.

Andra bristyrken
Tidningen Du&jobbet har även granskat tre andra yrkesgrupper där avhoppen är stora: Lärare, socionomer och sjuksköterskor. Alla är bristyrken av stor betydelse när demografin ändras av den stora invandringen. Hälften av socionomerna arbetar inte längre inom yrket, bland sjuksköterskor har 25 procent lämnat yrket, drygt 31 000 personer.

Bara 54 procent av de utbildade yrkeslärarna är kvar i yrket. Inom praktiska och estetiska ämnen är siffran 62 procent och bland ämneslärare på gymnasiet 75,9 procent och grundskollärare 81,9 procent. Drygt 40 000 utbildade lärare jobbar inte längre i yrket.