MIGRATIONSPOLITIK. Socialdemokraternas uppgörelse med Miljöpartiet om gymnasieamnesti för ensamkommande kommer att kosta miljarder kronor om den genomförs. Lagförslaget är nu ute på remiss och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ser frågetecken. Det sätter återigen ljuset på hur ogenomtänkt och populistisk regeringens migrationspolitik är.

Det finns en rad oklarheter i lagförslaget anser SKL, bland annat angående kommunernas ersättning och möjligheter att planera.

– Kommunerna har i rask takt stängt HVB-hem och andra boenden för att antalet ensamkommande minskat så mycket. Nu ska man kanske behöva växla upp och starta igen, men man vet ju inte var, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad vid SKL.

Vilka kommuner
SKL pekar också på att det är oklart vilka kommuner som ska ta emot personerna. Många som berörs av lagförslaget har sökt sig till storstäderna. Andra har flyttat till exempelvis Migrationsverkets anläggningar i andra kommuner än där de först bodde.

– Det finns kanske flera hundra i Östersund. Och det är väl inte rimligt att Östersund ska ta alla dem bara för att Migrationsverket har en anläggning där, säger Per Arne-Andersson.

Tvärvände
Regeringspartiernas uppgörelse blev klar i november efter nattmanglingar och MPs hot om att lämna regeringssamarbetet. Socialdemokraternas tvärvändning väckte uppmärksamhet då statsminister Stefan Löfven (S) bedyrat att asylsökande som fick avslag skulle lämna landet. Istället förslår man att 9 000 ensamkommande ska få möjlighet att stanna i Sverige om de studerar på gymnasiet.

Studierna ger tillfälligt uppehållstillstånd som öppnar för permanent uppehållstillstånd. I veckan blev lagförslaget klart och har skickats ut på remiss. Nytt i förslaget är att inte bara gymnasiestudier godkänns utan även kortare yrkesutbildningar. Det finns inga krav på att klara att genomföra dem. Nytt är även att de som från början bedömdes vara vuxna inte omfattas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018. Bara i år bedöms de extra kostnaderna kunna uppgå till över 400 miljoner kronor om man räknar in statens och kommunernas kostnader, samt kostnader för studiestöd. Under 2019 bedöms de kostnaderna kunna bli över 1,6 miljarder kronor.

Kan stoppa utvisningar
Som Samtiden tidigare berättat innebär förslaget att alla som ska utvisas, även vuxna och kriminella, kan skicka in ansökan om gymnasiestudier och på det sättet förhindra polisen från att verkställa utvisning. Även när dessa personer fått nej till studier, kan polisen inte utvisa den som samma dag skickar in en ny ansökan om gymnasiestudier. Antalet personer som söker uppehållstillstånd enligt denna lag ökar nu snabbt då många har upptäckt denna lucka i lagen, och gränspolisen är kritisk.

– Om man inte får gymnasietillstånd kan man lämna in en ny ansökan, och då inträder ett nytt verkställighetshinder, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen till TV4.

Hänger på Centern
För att förslaget ska bli verklighet krävs att Vänsterpartiet och Centerpartiet säger ja. Vänsterpartiet är positiva men Centerpartiet uppger att man inte vill uttala sig utan inväntar remissvaren, som har begärts till slutet av februari.