MIGRATIONSPOLITIK. Gränspolisen meddelar att utvisningarna till Afghanistan stoppas på obestämd tid. Detta för att det inte finns personal på plats som kan ta emot de utvisade. Det är ännu oklart när utvisningarna förväntas komma igång igen.

Utrikesdepartementet har valt att kalla hem delar av sin personal i väntan på att säkerhetsläget I Kabul skall stabiliseras. Detta har inneburit svårigheter för gränspolisens arbete att fortsätta med utvisningarna till Afghanistan. Detta då det nu inte finns någon svensk personal som kan bistå med att verkställa utvisningarna på plats i landet.

Som en konsekvens av detta så kommer flera av dem som väntar på utvisning i Kållereds förvar att behöva avvakta tills det att utvisningarna kan komma igång igen. Kållereds försvar har sedan tidigare varit i rampljuset då både väpnade rymningar och försök till att stopp av utvisningar har inträffat.

Ung i Sverige
Organisationen Ung i Sverige som verkar för ett stopp av utvisningarna och som förra året blev kända för sin tillståndslösa demonstration i Stockholm har bland annat varit delaktiga vid demonstrationerna mot förvaret i Kållered. I en kommentar till DN säger de följande;

”Hoppas detta är början av ett helstopp. Är det rimligt och skicka människor till ett land där det skett fyra våldsdåd på en vecka som skördad över hundra människoliv? Migrationsverket och regeringen är ansvariga för människors i Sveriges rätt till skydd, vad väntar ni på?”

Stoppet rapporteras minsta ta ett par dagar men när man kan komma igång igen vet man inte.