SKOLAN. Sverige behöver 187.000 nya lärare fram till 2031 annars blir lärarbrist ett faktum. Detta enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har sammanställt en rapport om Sveriges lärarbehov. Nya lösningar lär behövas för att hantera en skola med alltfler elever och färre lärare.

Som en följd av befolkningstillväxten i Sverige växer så behövs det en expanderad infrastruktur för att hantera situationen. Antalet barn och elever i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor förväntas öka med hela 350.000 fram till år 2027 i jämförelse med antal elever 2017. Detta kommer sätta en hård press på utbildningssektorn.

Svårt att locka studenter
Lärarprogrammen på landets högskolor har svårt att locka till sig studenter. Platsbrist och bristande intresse för yrket har lett till att man inte når behoven. Framför allt så skulle man behöva dubbla antalet examinerade lärare de närmsta åren för att sedan trappa ner något. Samtidigt så har bland annat Lärarförbundet varnat om att många lärare förväntas gå i pension de kommande åren.

Samtidigt så kommer det behövas 600 nya förskolor och 300 nya skolor för att husera alla nya elever. En stor påfrestning där kommuner redan nu behöver börja se över sin situation och planera inför framtiden. Annars riskerar de att inte ha nog med kapacitet för att klara medborgarnas krav på utbildning.

Innovativa lösningar lär behövas
SKL säger samtidigt att det inte kommer räcka med att öka antalet nyutexaminerade lärare. Kommuner kommer behöva se sig efter smarta lösningar för att få in fler lärare i verksamheten. Bland annat så nämns försök i Dalarna där högskolan och kommunerna erbjuder lärarstudenter arbete och lön under studietiden.

– Det är rätt slående skulle jag säga. Det kommer inte räcka att utbilda fler, utan vi måste alla utveckla nya sätt att organisera skolan och lärarnas uppgifter, säger Per-Arne Andersson på SKL.