Det är djupt allvarligt att MSB splittrar befolkningen och därmed spelar Ryssland och Putin i händerna. Bakgrunden till den sk övningsfilmen från MSB där riksdagsparti pekas ut som hot, har inte fått tillfredsställande svar. Om man inte går till botten med värderingarna inom MSB kan vi inte ha förtroende för myndigheten.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ska utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser, men har blivit ett propagandaorgan som inte respekterar allmänna val.

Förra veckan avslöjades att myndigheten i en övning utpekat riksdagspartiet Sverigedemokraterna som en inre fiender. Grundlagen, regeringsformens § 1, slår fast: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. MSB agerar i strid med denna paragraf.

Denna sorts dolda krafter, som gömmer sig i de sekretessbelagda och säkerhetsklassade skuggorna inom ett lands säkerhetsorgan, brukar kallas ”den djupa staten”. Den djupa staten föraktar landets formella ledning, som i demokratier utgörs av folkets utslag i allmänna val. De anser att de själva är bättre lämpade att styra och leda landet. Utifrån sina poster inom landets säkerhetsapparat, till vilken MSB tillhör, har de positioner som gör att de kan agera i skuggorna för att motverka folkvalda politiker.

Det är just vad som sker i MSB:s övningsfilm. Man övar på att åsidosätta demokratin, eftersom man inte gillar utfallet. MSB anser sig kunna göra egna tolkningar om vad som är bäst för landet och därmed underkänna svenska folkets förmåga att avgöra hur landet ska ledas.

MSB har utfärdat en kort förklaring till filmen och skriver att man inte kunde ana att filmen skulle kunna tolkas som uppvigling mot riksdagen och svenska folket. Och den enda åtgärd man vidtagit, när man blivit påkomna, är att ta bort filmen från YouTube. Där ligger den naturligtvis fortfarande, eftersom det som publicerats på nätet sällan försvinner, vilket MSB mycket väl vet.

Det är en naiv och dåraktig förklaring och helt otillräcklig reaktion. MSB ska vara en viktig länk i landets psykologiska försvar. Försvarsberedningen har pekat på att yttre fientliga aktörer agerar för att splittra landet och undergräva statens ledning och styrning. Att MSB då, slumpmässigt och utan att inse det, skulle gå dessa yttre krafters ärenden genom att själva peka ut inre fiender i riksdagen, förutsätter en så bottenlös inkompetent att det inte är en trolig förklaring.

Det är alarmerande att MSB här har gjort vad ingen rysk propagandist kunnat uppnå: slå split i svenska folkets förtroende för sina egna myndigheter. De ansvariga för hatfilmen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap måste ställas till ansvar. En utredning måste klarlägga hur det gick till, vem som gjorde vad och varför. Det måste klarläggas varför MSB utmålar delar av Sveriges demokratiska styrelseskick som hot.

Om så inte sker är myndigheten att betrakta som ett etablissemangspartiernas propagandaverktyg. Vi måste utgå från att MSB medvetet sprider påhittade hotbilder och uppdiktade risker i syfte att hjälpa vissa politiska partier, och smutskasta andra. Vi kan då inte lita på MSB utan utgå ifrån att de har dunkla syften med sitt arbete.

Det gör inte saken bättre för MSB att myndigheten dessutom fått en ny chef, som sedan tidigare visat sitt förakt för demokratiska val och partier. Dan Eliasson har som generaldirektör uttryckt att han ”kräks” över vissa folkvalda. Frågan är vad MSB tänker upprätta för planer för att få bort de demokratiskt valda som man ser som hot och som man ”kräks” över. Den miljon väljare som har eller kan komma att rösta på Sverigedemokraterna är uppenbart måltavlor för MSB:s skyddsarbete.

Om det gick, borde det riktas misstroendevotum mot myndigheten för brott mot grundlagen. Vi kan inte ha förtroende för en myndighet som visar förakt för stora delar av landets befolkning.