EUROPA. Slovakiens premiärminister Robert Fico vägrar ratificera Istanbul-konventionen om att bekämpa våld mot kvinnor. Några dagar tidigare gjorde Bulgarien samma sak. Samtidigt säger Robert Fico att det är viktigare än någonsin att försvara kvinnors rättigheter i ljuset av den stora migrationen till Europa.

Länderna anser att Istanbul-konventionen lyfter fram genusideologi, som de anser underminerar traditionella familjevärdenUtvecklingen sätter återigen ljuset på oppositionen från Centraleuropa och det tidigare östblocket mot EUs politik, samt den stora skillnaden mellan de mer socialt konservativa länderna jämfört med de västeuropeiska.

Slovakiens premiärminister Robert Fico säger att det är viktigare än någonsin att försvara kvinnors rättigheter.

– Allt våld mot kvinnor är oacceptabelt och har ingen plats i vårt samhälle, säger han enligt Voice of Europe.

Han fortsätter med att säga att det är ”särskilt viktigt i en tid när migranter utgör en ökande andel av den Europeiska befolkningen” och tar med sig ”synsättet att en kvinna är en underlägsen människa”.

Redan 2016 talade Robert Fico klarspråk om hur han ser på migration från muslimska länder:

– Islam har ingen plats i Slovakien. Problemet är inte att migranter kommer in, utan snarare att de förändrar landet, sa han då enligt Politico.

Motstridigt
Istanbul-konventionen fokuserar på att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer och är ett initiativ från Europarådet. För att gälla i ett land behöver det ratificeras av det nationella regeringen.

Men Robert Fico meddelade under torsdagen att Slovakien inte kommer att ratificera konventionen ”därför att han anser det motstridigt mot landets konstitutionella definition av äktenskapet som en heterosexuell union.”

Fico föredrar därför att introducera nationella lagar som skyddar kvinnor från våld i nära relationer.

Även Bulgarien
Bulgariens premiärminister Boyko Borissov backade också när han mötte stort motstånd både från oppositionen och den folkliga opinionen. Hälften av medlemmarna i Europarådet har ratificerat konventionen som är den första bindande instrumentet för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, från våldtäkt inom äktenskapet till könsstympning.

Genusdefinition
Konventionen är den första internationella fördraget som innefattar en definition av ”genus” som ”sociala roller, beteenden, aktiviteter och karaktäristika som ett samhälle anser är lämpliga för kvinnor och män”. Detta menar kritiker öppnar för att lagaliseragay-äktenskap och promota homosexualietet i skolor av så kallade ”förespråkare av ”genusideologi”, skriver Euractive.com.

Familjestruktur
Även om inte gay-äktenskap nämns i fördraget menar många slovaker och bulgarer att formuleringarna innebär ett hot mot den traditionella familjestrukturen.

– Konventionen talar om stereotyper och genus på ett sätt som eliminierar de så kallade traditionella rollerna av män och kvinnor i familjen. Det uppstår tveksamheter, säger Fico till reportrar samt att man aldrig att ratificera det ”så länge inte en definitionen av äktenskapet är en bond mellan man och kvinna”.

Europeisk nivå
Fico säger att han ändå vill införa delar av innehållet i konventionen till slovakisk lag.

– Vi ska göra alla nödvändiga regleringar för att säkra att vår lagstiftning är på europeisk nivå när det kommer till att försvara kvinnor mot våld, säger han.