GÖTEBORG. Våldsbejakande extremism är ett stort och växande problem i staden. Bland annat förekommer det IS-propaganda som försöker frambringa terrordåd i Sverige. Det framkommer i en enkät som Göteborgs stad har gjort. 

Det är Göteborgs sociala resursförvaltning som har ställt frågor till 920 nyckelpersoner, bland annat rektorer, om deras erfarenheter av våldsbejakande extremism. Av de 533 som svarade instämmer över hälften, 54 procent, helt eller delvis i att de upplever extremismen som ett stort problem. Störst är hotet från islamistiska grupper, men det kommer även från höger- och vänsterextrema grupper. 

– En väldigt skrämmande rapport. Det är viktigt att vi inte är naiva inför det här. Vi måste våga agera, säger kommunalrådet Helene Odenjung (L) till Göteborgs-Posten.

Nio procent uppger att de själva har hotats av personer från våldsbejakande miljöer.

17 procent säger att de i sitt arbete träffat människor som har kopplingar till våldsbejakande extremistiska miljöer.

Störst islamism
Rapporten visar även att det finns människor i Göteborg som öppet sympatiserar med terrororganisationen Islamiska Staten. Man konstaterar även att IS-propagandan har förändrats, från att ha fokuserat på att rekrytera så kallade terrorresenärer till att nu handla om att få individer att utföra terrordåd och bruka våld i staden de bor.