Om en månad går ett krisdrabbat Italien till val. Bedömare menar att en seger för EU-kritiska Femstjärnerörelsen skulle innebära att Italien följer de centraleuropeiska strömningarna som personifieras av Viktor Orbán i Ungern.

Till skillnad från Sverige har Italien inte hämtat sig från finanskrisen 2008. Euron är en allt tyngre ryggsäck att bära för landet, som inte får igång sin ekonomi. Tillväxten har kommit tillbaka, men bara marginellt. Italien har de senaste tio åren förlorat en fjärdedel av industriproduktionen och en miljon arbetstillfällen. På samma sätt som i Grekland har hundratusentals välutbildade ungdomar fått söka sig utomlands för att få jobb.

I detta av euron kidnappade land finns möjligheten att den etablissemangskritiska Femstjärnerörelsen blir största konstellation. Rörelsen startades av den yvige komikern Beppe Grillo, men leds nu inför parlamentsvalet av den rekorderliga Luigi di Maio. Han startade upp rörelsens studentverksamhet medan han studerade juridik i Neapel, innan han som 26-åring blev vice gruppledare för partiet i Italiens parlament 2013.

– Vi siktar på att ta makten med 40 procent av alla röster, sa Luigi di Maio efter valframgångarna i regionalvalen på Sicilien för tre månader sedan. Där mer än fördubblades Femstjärnerörelsen och ökade med 16,5 procentenheter till 34,6 procent. Högeralliansen blev något större, med 38,8 procent, medan vänsterpartierna minskade till 18,6 procent.

Detta vore en EU-elitens mardröm om Femstjärnerörelsen vann. Då kan Italien ansluta sig till de EU-länder i östra Europa som intar en allt mer kritisk hållning mot Bryssel.

Paradoxalt – och ironiskt – nog kan ingen mindre än Silvio Berlusconi komma att bli Bryssels räddare i nöden. Han har fortfarande stort inflytande över högerkoalitionen, som har en mer EU-vänlig hållning.

Det menar exempelvis Rolf Gustavsson, långvarig korrespondent i Bryssel och bevakare av EU. I Svenska Dagbladet redogör han för spekulationer om att Berlusconi kan bli kungamakare, om ingen regeringskonstellation får tillräckligt väljarstöd. Då kan han bidra till en stor koalition mellan höger och vänster, för att hålla utmanarpartiet Femstjärnerörelsen utanför. Men om Femstjärnerörelsen vinner stora framgångar blir det svårt att gå runt dem.

Gustavsson menar att en regering med Femstjärnerörelsen skulle bli direkt EU-fientlig och därigenom närmar sig de centraleuropeiska strömningar som personifieras av Viktor Orbán i Ungern. I så fall blir 2018 året då även Italien ”orbaniseras”.

*

Se mer: Yle i Han vill utmana Berlusconi – Femstjärnerörelsen är en politisk kraft att räkna med och SvD i Berlusconi kan bli räddare i nöden