Socialdemokraterna backar kraftigt i två nya opinionsmätningar: i Sentio med 2,4 och i YouGov med 3,8 procentenheter. Moderaterna har åter tappat positionen som näst största parti till Sverigedemokraterna.

I februarimätningarna från Sentio och YouGov visar att både vänsterblocket och de borgerliga krymper. Både MP och KD åker ur riksdagen enligt båda instituten.

Om mätningarna blir valresultat står de traditionella två blocken ännu längre från riksdagsmajoritet, som kräver 175 mandat. De röda partierna skulle enligt Sentio få endast 128 mandat. Bara om C och L ansluter sig, uppnår man upp till majoritet med 186 mandat.

Allianspartierna – M, C, L – skulle få endast 138 mandat. Tillsammans med SD uppnår man dock en stor majoritet på 221 mandat. Även en regering med stöd av M, L och SD får egen majoritet med 180 mandat.

Än en gång står klart att Centerpartiet och Liberalerna har att välja mellan att underordna sig Socialdemokraterna eller samarbeta i någon form med Sverigedemokraterna. Någon annan väg till regeringsmakten finns inte för dem.

Sentio, februari 2018 (jan)
Utförd med webbpanel 9-14 februari då 1002 personer intervjuats.
Moderaterna: 21,0 (19,9)
Liberalerna: 4,4 (3,6)
Centerpartiet: 10,8 (8,6)
Kristdemokraterna: 2,2 (2,9)
Socialdemokraterna: 24,6 (27,0)
Vänsterpartiet: 9,0 (7,1)
Miljöpartiet: 3,3 (3,8)
Sverigedemokraterna: 21,9 (22,2)
Fi: 1,8 (2,7)
Piratpartiet: 0,2 (0,9)
Medborgerlig samling: 0,5 (0,7)

YouGov, februari 2018 (jan)
Utförd med webbpanel 16-19 februari då 1521 personer intervjuats.
Moderaterna: 20,5 (20,9)
Liberalerna: 4,7 (3,8)
Centerpartiet: 9,3 (9,1)
Kristdemokraterna: 2,6 (2,5)
Socialdemokraterna: 22,4 (26,2)
Vänsterpartiet: 10,0 (7,8)
Miljöpartiet: 3,4 (4,5)
Sverigedemokraterna: 22,1 (20,5)