TERRORISM. Hotnivån är större än på länge och säkerhetsläget i Sverige har försämrats. Det konstaterar Säpo i sin årsbok för 2017. – Vi har haft ett år med växande extremistmiljöer. Vi pratar om ett nytt normalläge och det är självklart ett läge som oroar oss, säger Charlotte von Essen, Säpo.

Säpo konstaterar också att de dagligen hanterar information om hot om attentat mot Sverige. De extremistmiljöer som Säkerhetspolisen följer fortsätter att växa. Antalet individer har gått från hundratals till tusentals på bara några år. Varannan dag hanterar myndigheten uppgifter där en namngiven person uttryckt attentatshot mot Sverige.

– Vi har i dag ett nytt normalläge att förhålla oss till, vilket vi delar med övriga Europa. Det är en utveckling som oroar,  säger Charlotte von Essen, vikarierande säkerhetspolischef, vid Säpos presskonferens.

Under 2017 inträffade flera händelser som innebar att Säkerhetspolisens uppdrag hamnade i händelsernas centrum. Bland det mest framträdande var attentatet på Drottninggatan i centrala Stockholm och uppmärksamheten kring säkerhetsskyddsärendet rörande Transportstyrelsen.

Riksdagsvalet
Det pågår även ett omfattande arbete med att säkra att varken valrörelsen eller valresultatet kan påverkas av främmande makt. Säpo uppger att det svenska valsystemet är robust, decentraliserat och manuellt, och på så sätt svårt att påverka. Samt att Sverige kommer att ha ett valresultat som det går att lita på.

– Men det kommer inte gratis. Vi har vidtagit och kommer att vidta en rad åtgärder för att säkra valet, säger Susanna Trehörning, Säpos kommenderingschef för valet.

Intensifiera
Säpos arbete med att förbereda skyddet av valet påbörjades redan under 2016 och har pågått under hela 2017. Arbete kommer att intensifieras ytterligare när valet närmar sig och involvera alla Säkerhetspolisens verksamhetsområden. Från livvakter och säkerhetschaufförer som arbetar närmast politiker, till analytiker och underrättelsehandläggare som gör de hotbedömningar som skyddsåtgärderna utgår från.