Trots, eller kanske tack vare, kritiken från Bryssel sluter allt större andel av poliska folket upp bakom den konservativa regeringen och Partiet för lag och rättvisa. De får 40 procent i ny mätning, en ökning jämfört med vad man fick i senaste parlamentsvalet.

Europeiska unionen har lagt sig i Polens inrikespolitik och intagit oppositionspartiernas position i kritiken av regeringens förändringar av hur domare utses. Framför allt har kritiken från Bryssel handlat om att politiker kommer att utse domare när utnämningarna beslutas av den valde presidenten. Men samma kritik kan riktas mot Sverige, där regeringen utnämner domare. Regeringen består av politiker.

Ett skäl kan vara att Europeiska rådets ordförande Donald Tusk är polack och förlorade valet mot det konservativa partiet.

Men trots den ihärdiga kritiken från Bryssel har regeringen fortsatt starkt folkligt stöd. Man ökar i den mätning som presenterades på torsdagen av tevekanalen TVN24, till 40 procent vilket kan jämföras med 37,6 procent i senaste parlamentsvalet.

Liberala Plattformen får i februarimätningen från Kantar Millward Brown endast 16 procent, ett tapp på 4 procentenheter från förra mätningen. I valet fick man 24,1 procent.

EU har alltså inte stöd bland polackerna för sin kritik mot landets konservativa regering.