Flera år efter att frågan utreddes så föreslår nu regeringen att man bör införa ett krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Detta för att få bot på oseriösa aktörer på marknaden där många konsumenter känner sig lurade när de inte har full koll på vilken typ av avtal man har ingått i.

Utredningen startade på initiativ av den forna alliansregeringen 2013 och resultatet presenterades av konsumentminister Per Bolund (MP) 2015. Efter det var det tyst men nu har frågan åter väckts till liv efter att ha varit fast i den byråkratiska processen. Tanken är att konsumenter ska behöva underteckna eventuella avtal skriftligt för att avtalet ska vara bindande. Detta föreslås exempelvis kunna göras fysiskt, via mejl eller SMS.

Med det nya kravet vill man se till att utsatta grupper inte blir utnyttjade av oseriösa företag som ser ett tillfälle att tjäna snabba pengar. Bland annat så pekas äldre, utlandsfödda och funktionshindrade ut som särskilt utsatta för denna typen av försäljning.

Svängt i frågan
Tidigare verkade stödet i riksdagen svagt men nu har flera av partierna valt att uttala sig positivt om förslaget. Till skaran hör bland annat Kristdemokraterna och Centerpartiet som har svängt i frågan. Man vill nu även utveckla förslaget så att även lotteriverksamhet omfattas av de nya reglerna. Sverigedemokraterna kommenterar förslaget följande;

– SD är ”försiktigt positiva, då vi efterfrågat åtgärder för att förhindra oönskad telefonförsäljning” säger Mikael Eskilandersson, SDs konsumentpolitiska talesperson.

Vill ha självsanering
När det kommer till telemarketingföretagens branschorganisation Kontakta så är man kritiska till förändringen och menar på att det istället vore bättre med tillsyn och självsanering bland aktörerna som finns på marknaden.

– Oseriösa och kriminella struntar redan i befintlig lagstiftning, skriver Kontaktas vd Tina Wahlroth i ett pressmeddelande.

Ifall förslaget går igenom återstår att se. Det kommer presenteras för riksdagen under våren. Där väntas en debatt om förslagets konsekvenser och omfattning. Får man gehör för förändringarna så ska de nya reglerna vara på plats lagom till valet i september.