Den nya lag som förbjuder förare från att använda sina mobiler medan man kör skapar problem för polisen och dess verksamhet. Lagen omfattar nämligen även poliser i tjänst och förbjuder dem från att använda det egna kommunikationssystem RAKEL under färd.

Lagen som började gälla igår är tänkt att minska antalet olyckor i trafiken. Problemet är att blåljuspersonal inte undantas så länge det inte råder ett ”trängande fall”.
Det är ännu oklart vart denna gräns går.

– Det ser inte så genomtänkt ut. För oss inom polisen kan det handla om spaningssituationer för att till exempel avvärja ett terrordåd. Den kombinationen att då inte få prata i en
kommunikationsradio är inte lycklig, säger Emma Kronberg, nationellt skyddsombud, till Svenska Dagbladet.

Den nya lagen är utformad så att det är tillåtet att använda kommunikationsutrustning som inte kräver att användaren nyttjar händerna så kallat ”handsfree”. Däremot så får denna utrustningen inte påverka förarens förmåga att styra fordonet.

Polisen skall nu försöka få till ett undantag från den nya regeln men tills det att detta sker så hamnar polisen i en obekväm situation där de kan finna sig själva brytandes mot lagen när de svarar på anrop i trafiken. En ohållbar situation som regeringen verkar ha missat när man lade fram förslaget till den nya lagen i höstas.