Det är mycket som går åt fel håll i samhällsutvecklingen. Just därför är det viktigt att inte glömma det som avviker, som uppvisar en positiv trend. Att demokratier fortsätter öka och diktaturer minska i världen är en trend att minnas.

Mest uppenbart positiv aspekt är högkonjunkturen i stora delar av världen. Börsvärden stiger, arbetslösheten minskar, det ekonomiska välståndet blir större. Färre människor svälter än någonsin i världshistorien.

Men för oss som har ett materiellt sett högt välstånd har drabbats av en annan otrygghet än risken att inte kunna äta sig mätt. Det är att bli skjuten eller dödad i granatattacker när man går ut. Eller rånad, våldtagen, hotad. Vittnen hotas inför rättegång. I Staffanstorp fick de som vittnat mot utpressare häromdagen sitt radhuset sprängt, efter att tidigare fått bilen utbränd.

Allt fler känner en fysisk otrygghet som en följd av den snabbt växande grova brottsligheten som ordningsmakten inte får kontroll på.

Mot det slår en löneökning eller andra ekonomiska aspekter inte högt.

Men jag tycker en trend som inte har med ekonomi att göra, ändå är värd att ha i minnet. Antalet demokratier i världen fortsätter faktiskt att öka. Oroshärdarna blir allt mer våldsamma och brutala, men de minskar i antal.

PEW-institutet sammanställer indikatorer som mäter graden av demokrati i världens länder. Och senaste studien visar att antalet demokratier ökar. Diktaturerna minskar. Det har gått långsamt på 2000-talet, men trenden är åt rätt håll.

Man kan slå fast att år 2016 var 58 procent av länderna i studien att betrakta som demokratier, den högsta siffran någonsin. Antalet tydliga diktaturer har minskat till 13 procent. Efter andra världskriget, 1946, var diktaturerna 36 procent och demokratierna 29 procent.

Det är naturligtvis inget ”bra” resultat att bara drygt hälften av länderna är demokratier, men underliggande strömningar som har riktigt betydande historiska effekter är långsamma. Det viktiga är att de går åt rätt håll.

Och denna trend med allt fler demokratier i världen är den mest optimistiska av alla. Varför? Jo, demokratier går inte i krig med varandra. Det effektivaste sättet att uppnå fred och därmed slippa folkvandringar och flyktingströmmar är att upprätta demokrati, frihet och rättsstat.

Haken är den att vi i väst inte kan tvinga på övriga världen dessa värden. Människor i andra kulturer måste upptäcka det på egen hand. Det tar tid. Och mycken brutalitet kommer att ske under tiden.

Men än en gång: trenden går åt rätt håll.

Och det är en optimistisk tanke som inte bygger på galna utopier eller fjantiga drömmar, utan på fakta. Denna trend finns dokumenterad. Men den i minne kan vi få energi att ta itu med de mer omedelbara problem vi har att handskas med och vars utveckling ser ut att gå åt fel håll.