Justitieminister Morgan Johansson menar att kritiken mot Dan Eliasson är ”obehaglig”. Men det var ju Dan Eliasson som sänkte nivån på offentliga samtalet genom att som generaldirektör visat hat och förakt mot folkvalda företrädare.

Förra veckan blev den avgångne rikspolischefen, tillika nyutnämnde generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson föremål för debatt i riksdagens frågestund.

Riksdagsledamoten Jonas Millard (SD) frågade justitieminister Morgan Johansson hur man kan ge Dan Eliasson en ny hög befattningar i staten.

Det tål att påminnas om att denne Dan Eliasson offentligt på Twitter skrev att Jimmie Åkessons deltagande i samhällsdebatten ”gör att jag kräks!” Detta budskap från en generaldirektör resulterade inte i någon kritik, varken från dåvarande borgerliga regering eller från Morgan Johansson. Tvärtom. Eliasson belönades för sin retorik när Morgan Johansson som justitieminister utsåg honom till rikspolischef.

Därför var det inte lite magstarkt när justitieministern i sitt svar till Millard satte sig på höga hästar, och talade om riskerna med att skruvar upp retoriken, med anledning av kritiken mot Dan Eliasson som rikspolischef. ”Jag tycker att det inger ett djupt obehag när man gör på det här sättet … Jag skulle vilja att vi går tillbaka till den ordning där vi hyfsar debatten.”

Millard replikerade, ”Den jag riktar min kritik mot är naturligtvis regeringen som väljer att tillsätta en sådan här person på en myndighet som är så pass viktig som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.”

Justitieministern svarade, ”Jag tror att vi då och då ska stanna upp och fundera över vilken typ av retorik vi använder oss av. Och inte släppa loss den här retoriken i alla avseenden. Dan Eliasson är en av våra mest erfarna myndighetschefer.”

Frågan är varför inte Morgan Johansson stannade upp och funderade över retoriken – innan han tillsatte Dan Eliasson som rikspolischef. Att befordra en person som inte klarar av den opartiska roll en statstjänsteman ska ha, utan beter sig som en tonåring i puberteten genom att offentligt ”kräkas” över folkvalda ledare i parlamentet, säger någon viktigt också om Morgan Johansson.

När han efterlyste mer sansad retorik, läxade han ju i praktiken främst upp sig själv. Det är Johansson som belönat en ”djupt obahaglig” retorik.

Dan Eliassons sätt att hata och förakta folkvalda ledamöter i riksdagen har mer än mycket annat sänkt nivån på det offentliga samtalet. Och värre, det har visat att staten saknar ledarskap på dess tyngsta och viktigaste befattningar.

Såväl Dan Eliasson som Morgan Johansson utgör exempel på varför det går utför med Sverige. Vårt land leds av moraliskt omogna, stingsliga och föraktfulla företrädare, som i en annan tid aldrig skulle fått de höga poster de nu innehar.