SVERIGEBILDEN. Danske regeringspolitikern Mads Fuglede talar klarspråk. Danmark vill drastiskt minska invandringen och Sverige är ett avskräckande exempel. – Vi vill inte att Danmark ska bli mer som Mellanöstern. Vi vill att det ska förbli danskt. I Sverige är man på väg i motsatt riktning.

På andra sidan sundet. Så nära, men så stora skillnader. Det säger också Mads Fuglede, regeringspartiet, det borgerliga Venstre, i en intervju i SVT under torsdagskvällen.

– Målet är att Danmark inte ska sluta som Sverige, säger han med en osentimental rättframhet, så främmande för svenska politiker.

– Vi vill se en åtstramning på en rad områden för att få ner antalet asylsökande till Danmark, fortsätter han och hävdar att det hjälper att strama åt på bred front, att antalet har betydelse och att det måste bli oattraktivt att söka asyl i Danmark.

Redan ligger flera förslag, som burkaförbud, att Danmark inte ska ta emot asylsökande utan att de ska förflyttas till FN-läger i  exempelvis Afrika, och att Danmark istället kan ta emot kvotflyktingar. De som bor i gettona (svenska: utanförskapsområden) ska inte få ta emot anhöriga makar, för att inte förvärra den allvarliga situationen.

Problem
– Alltför många som kommer från Mellanöstern kommer bara för att leva på bidrag och leva i parallellsamhällen. Det är problem med kvinnosynen. Könen uppfattas inte lika. Det finns ökad kriminalitet och många andra problem, preciserar han osentimental och rättfram.

Mads Fuglede fortsätter med att tala om att arbetslösheten är alltför hög, särskilt bland invandrade kvinnor.

– Man anammar inte – eller struntar i – de värderingar som vårt samhälle bygger på.

”Statistiken ljuger inte”
SVT-reportern frågar om det inte är fel att generalisera om en hel grupp.

– Statistiken ljuger inte. I Danmark, i motsats till Sverige, för vi statistik över vilka som begår brott, och vi ser att det här inte är gripet ur luften. Det här är ett allmänt och stort problem som måste tas på allvar för att Danmark inte ska bli ett annat samhälle än det är idag.

SVT: Men beror det inte på socioekonomiska faktorer?

– De spelar också in, men kulturella mönster spelar också in. Det är inte socioekonomiska faktorer som gör att man inte uppfattar kvinnor och män lika, säger han, samt att det krävs en kulturomläggning.

Lever i verkligheten
När reportern undrar om det inte är diskriminering att de som bor i gettona inte ska få ta hit sin partner, svarar han:

– Vi lever i verkligheten och det här är ett praktiskt problem som vi måste lösa. Alltför många familjeåterförenade från Mellanöstern lever i ett parallellsamhälle. Det vill vi inte betala för längre. Det är inte så vi skapar bättre integration, det förvärrar bara.

SVT: Hur ser ni på Sverige?

– Sverige har tagit emot uppemot en miljon invandrare sedan 1995. Danmark har tagit emot 170 000. Vi vill inte att Danmark ska bli mer som Mellanöstern. Vi vill att det ska förbli danskt. I Sverige är man på väg i motsatt riktning.  Om befolkningsökningen fortsätter så här fram till 2050, så kommer Sverige att vara ett helt annat samhälle ä det varit.

SVT: Är det inte svartmålning?

Mads Fuglede svarar att Sverige har varit ett driftigt land, duktigt på att skapa ekonomisk framgång och att industrin är en av de finaste i Europa.

– Det är det som gör att man kan komma undan med att var 10:e svensk inte har rötter i Sverige. Men det är inget vi vill kopiera i Danmark, slår han fast.