Sommaren 2017 vann Emmanuel Macron både president- och parlamentsval i Frankrike. Enligt ny mätning är han nu mindre populär än sina företrädare vid samma tidpunkt.

Enligt opinionsinstitutet Ipsos har Macron tappat i förtroende. Från 40 procent i januari, till 35 procent i februari. Den kan jämföras med de 65,9 procent han fick i presidentvalets andra omgång i maj 2017.

En majoritet av franska folket saknar alltså nu förtroende för presidenten. I jämförelse med tidigare presidenter ligger Macron sämre till. Vid samma tidpunkt i mandatperioden hade Chirac stöd av 62 procent, Sarkozy av 39 procent och Hollande av 36 procent.

Att Macrons popularitet har fallit senaste månaden kan enligt bedömare förklaras med att oppositionen från såväl höger som vänster blivit bättre organiserad.

Det blåser kalla vindar för Emmanuel Macron, konstaterar veckomagasinet Le Point. Presidenten lider av att han saknar politiskt kapital. Nicolas Sarkozy kunde räkna med lojalitet från högerväljare, och Francois Hollande på vänsterväljare, medan nuvarande president saknar en sådan väljarbas.

– Det finns ett gap mellan förhoppningarna om att tillväxten tar fart och att köpkraften hos de som tjänar minst inte har ökat, säger Jean-François Doridot vid Ipsos.

Macron har tappat mest bland äldre, samtidigt som han vunnit nya väljare bland höginkomsttagare.

Hittills har Macron genomfört förändringar i arbetsrätt och utbildning. Bedömare menar att det riktigt tuffa ligger framför honom när han ska försöka reformera statsanställdas pensionsvillkor och förmåner i syfte att minska statens kostnader.