Alice Bah Kuhnke använder härskarteknik för att tysta kritikerna mot att Miljöpartiet ser kulturen som ett propagandainstrument. Ola Wong, Kina-kännare och författare, riktar hård kritik mot kulturministern.

– Det är märkligt hur verkligheten hela tiden verkar få anpassa sig till vad som för tillfället är bekvämt för ministern och inte tvärtom, skriver Ola Wong i Svenska Dagbladets kulturdel.

– Istället för att försöka förminska budbäraren bör ministern kanske fundera på varför det kommer så många larm om ofri kultur under hennes tid vid makten. Nu försöker ministern blanda bort korten.

Kulturrådet erkänner i sin egen årsredovisning: ”Av Kulturrådets instruktion framgår att (…) Jämställdhets-, mångfalds- samt barn- och ungdomsperspektivet ska integreras i verksamheten”. Det är exakt den sorts åsiktsmål som Bah Kuhnke säger att hon tagit bort från museerna av omsorg om den fria kulturen.

– Man kan tycka att ovannämnda är bra mål, men det är fortfarande innehållsstyrning, menar Wong.

Och kulturrådets riktlinjer har betydelse.

– En fråga man ibland ställer sig som förläggare är sannolikheten att få litteraturstöd, och då gör man sannolikhetsbedömning och det kan påverka vissa utgivningsbeslut, säger David Stansvik, förläggare på Nya Doxa.

– Att Miljöpartiet ser kulturen som ett propagandainstrument framgår ju med all önskvärd tydlighet i partiets förslag till kulturrapport där det står att ”kulturen ska vara en betydelsefull del i en grundläggande omställning av samhället”.