På onsdag ska det vara exakt varannan man och kvinna i talarstolen under regionfullmäktige i Östergötland. Syftet är att ”förbättra jämställdheten” i politiken. Men det finns kritiker mot kvoteringen genom varvade talarlistor.

Mest kritiska mot den nya ordningen är Sverigedemokraterna, som reserverade sig mot beslutet när det fattades i höstas.

– Vi har inget behov av det här. Alla har redan samma möjlighet att begära ordet, säger Clara Aranda (SD), ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen.

– Det viktiga är att den som har något att säga får ordet, inte vilket kön den har. Jag vill inte få ordet bara för att jag är kvinna, säger hon och menar att man genom att göra på det här sättet i stället ”skapar ett problem”, säger hon till Folkbladet.

Partiet förbereder en motion om att avskaffa arbetsordningen. Även andra stämmer in i kritiken.

– Då tycker jag att det är ett större problem, ur ett demokratiskt perspektiv, att vi heltidspolitiker pratar mer än fritidspolitiker, säger Marie Morell (M).

Inte heller den styrande majoriteten med S, C, L och MP tycks helt övertygad om att kvotering av talarlistor är nödvändigt.

– Jag går in i det här med öppet sinnelag och sedan får vi se vad vi får för resultat, säger Mats Johansson (S) till tidningen.