BROTT. Kriminalvården ser ett helt nytt klientel på fängelserna: Våldsbejakande islamister, unga gängkriminella och psykiskt sjuka. Kriminalvården ser dessutom ett stort behov av fler anstaltplatser de närmaste åren, samt utbildning för att klarar av det nya klientelet. 

Den förändrade demografin till följd av massinvandringen gör att fängelserna inte räcker till. Många har vittnat om hur Sverige har fått en grövre våldsbrottslighet som ändrat karaktär och invandrare från vissa kulturer och utomeuropeiska länder är överrepresenterade i grova våldsbrott. Detta syns också inom Kriminalvården. Sverige för inte statistik över hur det ser ut i fängelserna idag beträffande ursprung, men enligt Kriminalvårdens generaldirektör, Nils Öberg, ser man ett nytt klientel i fängelserna.

– Vi har fler människor som har olika typer av sympatier för våldsbejakande extremism. Vi har också fler unga gängkriminella med anledning av den utveckling vi har sett, säger han.

Det finns även en tredje grupp.

– Sen har vi ett stort problem med psykisk ohälsa, en grupp som kräver mycket resurser, och som vi kommer att behöva hantera.

Rusta för att klara av
Man ser stora utbildningsbehov de närmaste åren med anledning av detta.

– Detta är grupper som vi behöver kunna rusta oss för att klara av att hantera i framtiden. Vi behöver folk som är utbildade i de tekniker som vi använder oss av, säger Nils Öberg.

Öka antal platser
Dessutom ser Kriminalvården ett stort behov av fler anstaltplatser. Idag finns ungefär 4 200 platser på landets 50 fängelser och häkten.

– Jag tror vi behöver öka till åtminstone 5000 platser, säger Nils Öberg.

Utbyggnaden bör ske snabbt. I första hand handlar det om att expandera de befintliga fängelserna. De skäl som anges är att befolkningen ökar och det finns tal om att straffrabatten för unga ska tas bort, strafftider ändras och regler för villkorlig frigvning ändras.

Runt år 2000 hade man överbeläggning vilket ledde till rymningar, gisslansituationer och upplopp. Nu vill Kriminalvården arbeta förebyggande för att det inte ska upprepas.