Har terroråtalade Akilov missuppfattat islam? Nej, hans åsikter kommer från islams egna texter. Men att döda kvinnor och barn? Det är okej att de stryker med i en attack i fiendernas stad, som Stockholm. Det framgår av resonemang bland lärda muslimer.

Tingsrättsförhören med jihadisten Rakhmat Akilov avslutades med att målsägandebiträdena frågade ut den åtalade. Advokat Mari Schaub ställde flera frågor om Akilovs tolkning av islam.

Akilov sade då bland annat att jihad, islams lära om det heliga kriget, är ”en av de främsta och bästa” gärningarna i religionen. Han sade också att det är tillåtet att döda kvinnor och barn.

Var hade han fått detta ifrån? Gripet ur luften? Nej, det kommer från islams egna texter: Koranen och de så kallade haditherna, berättelser om profeten Muhammeds ord och gärningar. I flera hadither framhåller Muhammed jihad som en av de bästa gärningarna. Se till exempel detta urval av hadither ur samlingen Riyadh as-Salihin. Det är en av de mest kända och erkända hadithsamlingarna inom sunnitisk islam. Akilov är sunnimuslim.

Men att döda kvinnor och barn? Det kan väl inte vara möjligt att ”fredens religion” skulle kunna tillåta något sådant. Nja, tittar man i haditherna så hittar man förbud mot att avsiktligt döda icke-stridande kvinnor och barn, men däremot är det okej om de stryker med i en attack som inte hade kvinnorna och barnen som mål, till exempel vid en bombning av fiendernas stad.

Du kan se hur lärda muslimer resonerar om detta på sajten Islam QA, en av världens mest populära och ansedda sunnitiska sajter, under rubriken: ”Prohibition on deliberately killing women and children in war, if they are not involved in the fighting”. Sajten är rankad högst av alla islamiska sajter på Alexa och har salafistisk inriktning. Salafismen är en väckelserörelse inom sunnitisk islam som strävar efter att återvända till ”ursprunglig islam”.

Att icke-stridande kvinnor och barn inte får dödas avsiktligt innebär dock inte att man inte får ta dem som krigsbyte och göra dem till slavar.

Under rubriken ”Professor: Rakhmat Akilov kan inte islam” låter Svenska Dagbladet Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, kommentera Akilovs tolkning av islam.

I artikeln nämner man att Akilov tittat på porr och besökt ett onlinecasino för att få läsarna att tvivla på om han verkligen var en ”riktig muslim”. Porr och hasardspel är synder i islam – om detta är alla islams lärda överens. Men detta visar bara att Akilov var en syndig muslim, inte att han var en icke-muslim. Inte heller bevisar det att han var okunnig. För synder kan man begå, fast man vet att det är fel. Det beror enligt Koranen på människans lust.

Akilov ställer jihad, det heliga kriget, på samma nivå som de fem pelarna inom sunnitisk islam, det vill säga trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden till Mecka. Detta, menar Fazlhashemi, bevisar att Akilov inte vet någonting om islam. Men faktum är att vissa av islams lärde har kallat jihad för ”den sjätte pelaren” och framhållit att det heliga kriget är minst lika viktigt som de andra fem pelarna. Så inte heller detta har Akilov hittat på. Du hittar det till och med nämnt i den engelska Wikipediaartikeln ”The Five Pillars of Islam”.

Det är inte vanligt att man brukar inkludera jihad när man talar om de fem pelarna. Det är tvärtom väldigt ovanligt, men det förekommer, kanske framför allt retoriskt som ett sätt att inskärpa vilken stor betydelse jihad har i islam.

Fazlhashemi har dock rätt i att det finns en väg in i jihadismen som går genom ett ”syndigt liv” och längtan efter renhet och upprättelse:

”Det är individer som ofta har levt allt annat än så kallat renläriga liv. Rekryterarna använder det här som en svag punkt hos dem och bryter ner dem psykologiskt. Man säger att ni har en skuld och ni har gått emot islam, men det finns en snabbväg in i paradiset”, säger Fazlhashemi.

Ja, enligt både Koranen och haditherna så leder martyrdöden i jihad raka vägen till paradiset. Alla synder blir förlåtna. I förhör under förundersökningen sade Akilov att han ville spränga sig själv för att komma till paradiset. Den som vill veta mer om synen på martyrskap rekommenderas att återigen gå in på sajten Islam QA och läsa under rubriken ”Some of the rulings on jihad, degrees of martyrdom and the life of the martyrs after death”.

Rättsläkaren har beskrivit Akilov som ”fullt orienterad och vaken”. Och jag menar att hans tolkning av islam inte är knäpp, utan snarare rimlig. Jag påstår inte att det är en enda rätta eller den enda sanna eller den enda möjliga, bara att den är rimlig utifrån vad vi kan läsa i islams egna texter. Faktiskt betydligt mer rimlig än till exempel ”feministisk islam” som förs fram av vissa intellektuella i västvärlden med muslimsk bakgrund.

Påståendet om att Islamiska Staten ”inte har någonting med islam att göra” är uppenbart felaktigt och vilseledande. IS har definitivt någonting med islam att göra. Jag påstår alltså inte att Islamiska Staten är en sann eller riktig eller perfekt islamisk stat, bara att det är en islamisk stat. Och att jihadisterna, inte bara IS-anhängarna, har stöd för sina handlingar i islams texter. Profeten Muhammed var inte bara en predikant, utan en härskare och härförare. Hans efterträdare som ledare för den islamiska staten kallades ”kalifer” och staten ”kalifat”. Det är detta kalifat som är förebild för vår tids kalifat i Syrien och Irak.