SJUKVÅRD. Regeringen ska tillsätta en kriskommision för att utreda problemen som har hopat sig kring Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Felbyggnationer, bristfälliga IT-system, miljonnoter till konsultbolag och jäv hos politiker.

När projektet lanserades var tanken att Stockholm skulle få tillgång till högspecialiserad sjukvård med hög kvalité. Resultatet har än så länge blivit något annat. Bygget har varit dyrt och dragit ut på tiden när problem efter problem har uppdagats. Därför har regeringen nu bestämt sig för att tillsätta en kriskommision för att se vad som gick fel med projektet.

– Det här skulle ju ha blivit världens bästa sjukhus, men det verkar ha blivit världens dyraste, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Miljoner till konsultbolag
Det har under senaste tiden kommit fram att konsultbolaget BCG har fakturerat sjukhuset 257 miljoner kronor med bristande faktaunderlag. Det är således oklart exakt vilka tjänster som man har köpt in från konsultbolaget. Något som en internrevision visat på. Bland annat så beräknas varje konsult ha kostat ca 700.000 kronor i månaden för sjukhuset.

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) har velat tillsätta en extern granskning men kom att anklagas för att vara jävig i situationen i med att hennes man delvis omfattas av granskningen.

Felbyggnationer och bristfälliga IT-system
Förra året kunde SvD rapportera om att 165 duschar var felbyggda och att detta kan leda till att bakterier sprids. Felet är lutningen som badrumsgolven har vilket leder till att vattnet inte rinner ner som det ska. En uppskattning som gjordes då var att varje badrum kunde kosta upp till 100.000 kronor per dusch att fixa.

Vidare så har IT-systemet dragits med problem som bland annat resulterade i att hela systemet behövde stängas ner i 24 timmar förra veckan. Bland annat så har DN rapporterat om att larm och telefoner har påverkats av störningar.

Oklar framtid
Det är nu oklart vilken framtid som Nya Karolinska står inför. Försäljningen av det Gamla Karolinska har stoppats tillsvidare och om fler problem dyker upp kan det påverka takten som resterande avdelningar färdigställs. Regeringens kriskommision skall nu granska projektet och resultatet av granskningen kan få stor sprängkraft under valåret.