SKOLAN. Föräldrar som kommer till skolan och hotar lärare blir allt vanligare. Enligt lärarfacket är det en ny problematik man ser. Det finns sannolikt också ett mörkertal då skolor inte anmäler för att visa upp en positiv bild av verksamheten.

Hot och våld ökar i skolorna. Arbetsmiljöverkets statistik visar att antalet anmälningar om grova fall av hot och våld nästan fördubblats de senaste fem åren.

– Tyvärr är det så. De signaler vi får är att det är ett tuffare klimat, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande i Lärarnas riksförbund.

Men det är alltså inte bara bland elever och lärare våldet finns.

– Det kan också vara föräldrar som kommer till skolan och hotar lärare, säger Åsa Fahlén och menar att det är en relativt ny problematik.

Åsa Fahlén anser att skolorna bör ha bättre samarbete med polis och andra myndigheter. Skolorna bör också ha rutiner för hur de ska agera när det uppstår våldsamheter.

Allt bör anmälas
Hon understryker också att alla incidenter bör anmälas.

– Vi märker att det finns skolor som inte anmäler hot och våld, för att de inte vill att skolan ska få en dålig stämpel, säger Åsa Fahlén.

Skolorna konkurrerar om eleverna, vilket gör att många inte rapporterar in allvarliga händelser för att de vill hellre vill visa upp en positiv bild av sin verksamhet, enligt Åsa Fahlén.

Trots det har alltså antalet grova fall av hot och våld fördubblats. Detta pressar lärare ytterligare och enligt Åsa Fahlén märker lärarfacket att många lärare väljer att byta jobb för att arbetasmiljön är för tuff. Detta är allvarligt eftersom det redan är lärarbrist i Sverige.

Föräldradialog
Skolan kan inte själv bryta den här trenden, menar Åsa Fahlén.

– Det är viktigt att vi får till en bra dialog med föräldrarna. Det är föräldrarna som har huvudansvaret för att uppfostra sina barn, säger hon.

Skolan följer samma utvecklingskurva som övriga arbetslivet, enligt Arbetsmiljöverket. Den allmänna trenden man ser inom andra delar av samhället är att anmälningar om hot och våld ökar generellt sett.

– Vi har sett att anmälningarna av detta slaget har ökat generellt sett, säger Kristian Hansson, som är sakkunnig i frågor som gäller minderårigas arbetsmiljö, skolor och utbildningsfrågor på Arbetsmiljöverket.