ISLAM. En Växsjömoské har ansökt om att få ha böneutrop. Det har väckt debatt, inte minst sedan biskopen Fredrik Modeus sa att han välkomnade de muslimska utropen och att det är kunskap som fattas om man är negativ. Det motiverade före detta imamen Tomas Samuel att visa vad böneutropen står för.

Växsjömoskéns imam har även jämfört med kyrkklockor som argument för att få igenom böneutropen. Biskopen Fredrik Modeus har mötts av svordomar och könsord efter sitt uttalande att han välkomnar ansökan om böneutrop och att han hoppades att få höra både kyrkklockor och böneutrop i Växjö.

– Jag tror att många av dem som uttalar sig bär på en rätt stor rädsla för det som är obekant. Den rädslan respekterar jag, men tror inte att vägen framåt är att hindra andra från att utöva sin religion, sa biskopen till Dagen.

Tomas Samuel, kristen apologet och tidigare imam, vill därför ge kunskap om vad böneutropen står för.

– Genom att gå till de islamiska källorna kan vi få ett underlag som kan hjälpa beslutsfattarna att ta rätt beslut, säger han.

Underkastelse
Det som framträder är att böneutropen uttrycker att alla ska underkasta sig islam samt att man proklamerar makt över området som böneutropet ljuder över.

Tomas Samuel skriver att det vid en första anblick kan se ut som att kyrkklockor och böneutrop är samma sak, men att det är ett logiskt felslut.

– Kyrkklockor är inte en bekännelse, det är bara ett musikaliskt ljud. De är inte till för att visa på makt och kontroll över landet. Därtill använder de flesta kyrkor inte klockorna, flera har inte ens några. Skillnaden är uppenbar, skriver Tomas Samuel.

Proklamera över stad
Böneutropet kallas för ”Adhan” på arabiska och betyder ”information, pålysning”. Böneutropet kom till av i huvudsak två anledningar: Böneutropet ska påminna människor om när det var dags att be och böneutropet ska proklamera islam över en stad, enligt Tomas Samuel.

– På den tiden fanns inga klockor med alarm. När den muslimska befolkningen ökade i antal så fanns ett verkligt behov av att påminna människor om de olika bönetiderna. Men det behovet existerar knappt i dag eftersom vi har armbandsur, klockor på väggar, och i våra mobiltelefoner.

Alla ska böja sig
Han citerar ur ”Umdat Al-Ahkam”, en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik:

”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam)”.

”Böneutropet inleds med ”takbir” genom att proklamera ”Allaho akbar” för att visa att Allah är den störste och att allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig. Det islamiska vittnesbördet är den andra satsen i böneutropet (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud). Detta bekräftar islam och proklamerar det (islam) över landet.”

Inte av kvinnor
– Böneutropet ska utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor är inte tillåtna att höja sina röster eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män, fortsätter Tomas Samuel.

Böneutropet ska utföras med hög röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt. Böneutropet ska ske vid den exakta tiden för de fem bönerna.

Bara början
Tomas Samuel tror att Växsjömoskéns ansökan om böneutrop bara är början.

– Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag.

Han understryker att var och en är fri att tro hur han vill.

– Men din frihet tar slut där min börjar. En av de enklaste rättigheterna är att ingen ska bli tvingad att lyssna på en trosbekännelse han inte tror på, skriver han.