MIGRATION. Sverige får kritik av Europarådet för de begränsningar man implementerade under flyktingkrisen för att begränsa asylinvandringen. Detta efter en rapport som Nils Muiznieks, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har sammansatt.

Sverige har under de senaste åren pressat hårt av de migranter som sökte sig hit under och efter flyktingkrisen. Trycket blev för mycket och regeringen tvingades göra förändringar i migrationspolitiken efter att tidigare ha stått bakom den liberala hållningen i frågan. Nu så menar man från Europarådet att Sverige bör kunna gå tillbaka till den tidigare politiken.

Europarådet: Sverige bör gå tillbaka till den gamla liberala migrationspolitiken
– Sverige har varit ganska generöst mot flyktingar och asylsökande, men det här nödläget som infördes för fler år sedan behövs inte längre och ni kan återvända till er traditionella, bättre politik mot flyktingar och asylsökande, säger Nils Muiznieks till TT.

Bland annat så kritiserar man den nuvarande politiken för familjeåterföreningar. Muiznieks säger att man inte borde begränsa möjligheterna för familjer att återförenas på svensk mark. Bland annat så pekar man på att det skulle vara ett hinder för integrationen.

Medicinska undersökningar döms ut
Trots de påfrestningar som Migrationsverket står inför så uppmanar rapporten Sverige till att inför flexiblare och mer humana ålderbedömningarna där bland annat psykologer, lärare och andra skall vara med och göra bedömningen. Den strikt medicinska åldersbedömningen döms ut.
– Man måste ha en human och flexibel inställning, och utvärdera varje enskilt fall. Om det råder tvekan kring risken att skicka tillbaka ett barn, av säkerhetsskäl, eller bristen på kopplingar och familj, så borde man få en välvillig tolkning och tillåtas att stanna. Jag tror att många av barnen redan gjort en stor ansträngning för att integrera sig i samhället, och att samhället kommer att tjäna på dem, säger Nils Muiznieks.

Sommaren 2019 löper nuvarande regler ut
Om inte riksdagen klubbar igenom nya regler så kommer nuvarande hårdare migrationspolitisk att löpa ut sommaren 2019. Resultatet skulle bli att Sverige återgår till den kontroversiella politiken från innan flyktingkrisen. Därför kommer riksdagsvalet i september vara avgörande för vilken migrationspolitisk linje Sverige ska ha framöver.