MIGRATION. Allt fler EU-länder kräver att Sverige ska ta tillbaka asylsökare i enlighet med Dublinförordningen. Det gäller personer som sökt sig vidare från Sverige efter flyktingkrisen. Bland annat gäller det asylsökare som valt Frankrike som destination.

Dublinförordningen som infördes 2003 med tanken att asylsökare skulle registrera sig och söka asyl i det första EU-land som de anlände till. Systemet har under de senaste åren utsatts för hård press och processen har inte följts. Som en följd av detta så kan asylsökare ta sig igenom Europa till Sverige och registrera sig först här. Därför blir också Sverige skyldig att ta emot de asylsökare som får avslag i andra EU-länder.

Antalet förfrågningar ökar
Konsekvensen har blivit att vi förra året fick in 7610 förfrågningar om att återta asylsökande varvid 5088 förfrågningar accepterades av svenska myndigheter. Hade asylsystemet funkat som det var tänkt så hade Sverige inte ställts inför denna situationen.

– Det är intressant att det har ökat. Det kan tyda på att fler reser vidare till andra EU-länder. Man säger att skuggsamhället i Sverige växer och så kan det vara, men vi vet i praktiken inte om alla som fått avslag i Sverige verkligen är kvar i landet, säger Migrationsverkets expert Bernd Parusel.

Pressad tid för Sverige
Migrationsverket brottas fortfarande med att hantera de senaste årens asylärenden samtidigt som gränspolisen skall försöka utvisa 12 600 personer som har försvunnit från polisens radar. Resultatet blir att vi har tusentals människor som gömmer sig runtom i Sverige från myndighetspersonal. Dessa människor hamnar i ett skuggsamhälle där den svenska staten tappar kontrollen och översikten. De riskerar att både utsättas för brott men också få svarta anställningar på företag som ser chansen att få billig arbetskraft. En i längden ohållbar situation.

– Det finns lägenheter med bara madrasser och folk som sover i skift, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.