VIMMERBY. Elever har med sig vapen till Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Lärarna vill inte gå till jobbet längre. De lärare som går till jobbet, gör det ”med en klump i magen”, skriver skyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Vimmerby och Astrid Lindgren. Namn som brukar förknippas med sagor och lugn idyll. Men på Astrid Lindgrens skola har elever i en av klasserna med sig vapen till skolan. De anställda får dessutom dagligen utstå kränkningar och hårda, otrevliga ord, enligt skyddsombudet.

Ombudet skriver i sin anmälan till Arbetsmiljöverket att personal har larmat om problemen sedan förra hösten.

”Nu har det gått så långt att de som arbetar med klassen inte vill komma till jobbet.” samt ”går man till jobbet är det med en klump i magen”. ”Vad ska hända i dag? Vad ska jag bli kallad i dag?” Pedagoger och skolpersonal har larmat sedan september om klassen”, skriver skyddsombudet

Inget svar
I december skickade skyddsombudet en anmälan till arbetsgivaren – men har ännu inte fått något svar, uppger tidningen. Ett möte bokades in i februari men det blev inställt på grund av sjukdom.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan också hända att ett skyddsombud skickar en kopia på begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom redan när begäran skickas till arbetsgivaren.

I kommentarer under artikeln i lokaltidningen skriver ”förälder”:

”Tjänstefel att ha vetskap om att elever på en skola bär vapen utan att polisanmäla det.
Antagligen är de andra elevernas säkerhet mer hotad än lärarnas.
Skolan bör genast gå ut med en förklaring!”

samt:

”Våra skolor i Vimmerby är inte trygga längre.Ska vi verkligen skicka våra barn till skolan,där det finns både vapen och våldtäktsmän???????”