Det är en rättighet att som misstänkt för ett brott kunna göra sig förstådd och förstå de anklagelser som riktas mot dig. Den rätten används allt oftare i svenska domstolar.

På tre år har kostnaderna för domstolstolk i brottmål mer än fördubblats, enligt Domstolsverket. Tittar man på en tioårsperiod har ökningen tilltagit kraftigt på senare år.

– Det följer den samhällsutvecklingen vi har, inte minst på grund av det ökade inslaget av migration där vi på senare år har fler personer i samhället som har tolkbehov. Så det finns ett naturligt samband mellan samhällsutvecklingen och den här kostnadsökningen, Annika Rojas Wiberg, enhetschef på Domstolsverket till SVT.

SVT har granskat tingsrätten i Södertälje, där tolkkostnaderna 2016 stack iväg på grund av fler långa rättegångar som bland annat den så kallade assistanshärvan och hemtjänsthärvan, då många av de åtalade inte kunde tillräckligt bra svenska och behövde tolk under många rättegångsdagar. 2,1 miljoner fakturerades tingsrätten för ett enda fall, hemtjänstmålet.

– Tolkkostnader vid tingsrätten kan variera över tid beroende på antalet personer som är i behov av tolk i målen. Under år 2016 skedde större utbetalningar för tolkkostnad beroende på att större mål varit föremål för prövning vid tingsrätten, säger Eva-Lena Norgren, lagman vid Södertälje tingsrätt.