På torsdag ska den danske regeringen presentera en plan för att avskaffa getton, eller no-go-zoner som vi kallar dem i Sverige. Planen innebär att brott begångna i dessa områden ska straffas dubbelt så hårt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (borgerliga Venstre) lovade i sitt nyårstal att regeringen ska ta upp kampen mot parallella samhällen i Danmark. Under titeln ”Ett Danmark utan parallellsamhällen – inga getton år 2030” kommer en rad åtgärder att föreslås för att bryta utvecklingen där allt fler parallella förorter växer fram.

Det gäller särskilt utsatta bostadsområden där det råder hög arbetslöshet, problem med kriminalitet och där en stor andel av befolkningen har utländsk bakgrund. I dessa områden planerar regeringen att straffa brott dubbelt så svårt.

Justitieminister Søren Pape Poulsen (Konservative) nämner några typer av kriminalitet som regeringen vill straffa hårdare, för att bekämpa de parallella samhällena. Detta innebär att vandalism, inbrott, hash-försäljning och andra brott straffas dubbelt så hårt om de begås i vissa delar av landet.

– Det måste vara säkert att vara överallt i Danmark. Vi borde inte ha särskilda områden där det är betydligt mer osäkert än i andra områden. Där har vi en utmaning med vårt parallella samhälle, säger Søren Pape Poulsen till Berlingske Tidende.

Socialdemokraterna har signalerat att de inte kommer att framföra någon avgörande kritik mot planen. Andra kritiker menar att det är ”odanskt” att peka ut vissa geografiska områden. Statsministern svarade i helgen.

– Det danska är hotat och därför är det nödvändigt att göra upp med tanken om att alla i Danmark ska behandlas lika, säger Lars Løkke Rasmussen till Berlingske.

Han menar att det inte är han som skapar en mer negativ bild av dessa förorter, utan åtgärderna ska ses som en reaktion på utvecklingen där.

– Lyssna, det är inte jag som lägger ett kritiskt, negativt fokus på gettonerna. Det är inte jag som uppfann att det finns problem på dessa ställen. Det finns problem på dessa ställen.

Men är det inte diskriminering att ha olika straff för samma sorts brott?

– Jag erkänner det fullt ut. Självklart ska vi respektera både grundlag och alla möjliga internationella åtaganden och inte bara diskriminera hur som helst. Men vårt fokus, det som vi funderat mycket över, ligger i att säga: Jamen, har vi möjlighet att diskriminera, diskriminera proportionellt baserat på objektiva kriterier? Och ja, det har vi, säger Løkke till tidningen.

*

Se mer: Berlingske