Landets största morgontidning publicerar gång på gång det som är ”fake news”. Källkritiken är noll och journalisternas privata agendor får styra vad som ges nyhetsvärde. De som inte håller med förföljs. Sedan beklagar redaktören tystnaden i samhällsdebatten. Kan hyckleriet bli värre än så?

Chefredaktör Peter Wolodarski skrev plötsligt häromdagen på Twitter att svensk samhällsdebatt har blivit tystare. Det fick författaren Katerina Janouch att syrligt svara att Wolodarski borde avgå för att rädda DN. Wolodarski svarar med att blockera henne. Ännu mer tystnad. Ännu mindre debatt.

Men bakomliggande händelser i DN:s kampanj mot Katerina Janouch är mycket värre än att Wolodarski stryper sin egen filterbubbla. Janouch har tidigare i år berättat hur kampanjen mot henne startade när fadern till DN-medarbetaren Hynek Pallas inte befordrades och Katerina Janouchs far gjordes ansvarig för detta. I Nyheter24 skriver Janouch:

”Men nu till det otäcka. Den 10/1 får Hynek Pallas utrymme på paradplats i DN där han hänger ut mig fullständigt, han felciterar, förvanskar, tar saker ur sitt sammanhang, svartmålar mig och anklagar mig för att sprida rysk desinformation. DN är Sveriges största dagstidning. Att en journalist tillåts använda en sådan plattform för sin personliga vendetta är just inget annat är riktigt otäckt.”

Janouch skriver att hon flydde från det kommunistiska östblocket för att slippa åsiktsförtryck och förföljelse, men nu driver DN hatkampanjer som saknar allmänintresse. Ett sätt att förminska henne är att påstå att hon får “stark kritik” för sitt arbete, vilket saknar grund. Just sådant påhitt som kommunistregimerna spred om oliktänkande, för att beröva dem deras anseende.

Flera andra kan berätta hur DN är en av de mest aktiva aktörerna när det gäller att tysta dem som inte är ”sosse light”, som debattören Rebecca Weidmo Uvell uttrycker det. Man misstänkliggör dem man uppfattar som misshagliga. Vi på Samtiden kan också rapportera att vårt Twitterkonto är blockerat av Wolodarski. Håller man inte med, ska man blockeras och tystas. Det finns inte ett uns av liberalism i detta totalitära agerande.

Att då gå ut och beklaga att tystnaden sänker sig över svensk samhällsdebatt, är inte lite fräckt. Det är direkt dumdristigt. Wolodarski framstår som en pajas.

Nu ägnar sig Dagens Nyheter inte enbart åt personförföljelse som saknar allmänintresse, man publicerar också rena beställningsartiklar åt extrema rörelser.

Tidningen Fokus har rapporterat om DN:s bevakning av att det ska ha demonstrerats utanför Karolinskas entré i slutet av januari. Det var, enligt DN, mestadels vårdpersonal. Man intervjuar en läkare och en sjuksköterska.

Av bilder att döma omfattade ”demonstrationen” ungefär sju personer, vilket gör att man kan ifrågasätta om DN alls hade anledning att skriva om ”händelsen”. Tidningen informerar inte heller läsarna om att läkaren sitter i styrelsen för Socialistiska läkare. Sjuksköterskan är, vilket DN också undanhåller, en aktiv representant för Rättvisepartiet Socialisterna, en gren av den trotskistiska rörelsen.

Dagens Nyheter framställer det som är en liten samling vänsterextrema så som om det vore en demonstration för sjukvården av vårdpersonal. Det är att vilseleda läsarna. Det är en fejkad nyhet. Vänsterextrem propaganda i redaktionell dräkt.

Katerina Janouch anser att Peter Wolodarski måste avgå som chefredaktör. Men jag tror inte det hjälper. Vi har att göra med en kultur som sitter djupt och kräver mycket mer än chefsbyte. Det totalitära agerandet är förmodligen en följd av att DN tappat sin ställning som ledande opinionsorgan, och att DN:s politiska synpunkter förlorar stöd i svenska folket. Man är förlorare. Men inte borde de som hävdar att de är liberaler och för yttrandefrihet, kasta alla värderingar överbord bara därför att man får mothugg?