”En önskevalrörelse för Sverigedemokraterna”. Så sammanfattas utfallet i mediemätning som Sifo gjort åt Ekot. Den visar att trygghet och säkerhet ligger i topp. Traditionella frågor som ekonomi, välfärd och sysselsättning har kommit i skuggan när det skjuts, bombas och dödas på svenska gator och torg.

Mediemätaren skattar vilka ämnen som dominerar medierna, såväl traditionella medier som Facebook och Twitter. Under perioden november-december 2017 ligger frågor om invandring och brottslighet i topp. Trots MeToo hamnar jämställdhet långt efter. Miljöfrågorna har rasat.

Förklaringen är enkel. När skottlossning och granatattacker blivit vardag på gator och torg samtidigt som polisen står maktlös, skapar det en växande oro i befolkningen. Lägg till det allt fler gruppvåldtäkter, som inte heller klaras upp, så växer bilden fram att ett laglöst land.

Risken för att man ska mista livet eller skadas svårt när man lämnar sin bostad har var förr något man inte ägnade en tanke, men har nu slagit rot i svenska folkets tankar. Det väcker olust och en djup känsla av otrygghet. Pengar och materiellt välstånd blir mindre viktigt när man tvingas börja fundera på risken att utsättas för våld.

Oron har vuxit som en följd av politisk ideologi, där regeringen har prioriterat modefrågor inom vänstern, som normkritik och feminism, istället för att sköta statens grunduppgift: ge medborgarna trygghet och säkerhet i vardagen. När detta har kombinerats med en kosmopolitisk utopism om öppna gränser och fri invandring har vägen till svenska statens haveri beträtts.

Här är inte bara regeringspartierna ansvariga, utan också allianspartierna. Både nuvarande och förra regeringen struntade i statens grunduppgift, för att istället göra riksdag och regering till en lekplats för vanvettiga idéer och perspektiv. Exempelvis innebär normkritik, rasifisering och feminism, där medborgarnas moraliska förpliktelser undergrävs för att istället dela upp folket i identitetsgrupper som görs till offer för varandra, att polariseringen i samhället ökat.

Partierna har medverkat till att ställa grupp mot grupp, vilket ökar motsättningarna. Denna polarisering undergräver sammanhållningen och gemenskapen. Ett samhälle där politik kan diskuteras sansat och med respekt för motståndare, skulle naturligtvis upplevas som trevligare och tryggare.

Utifrån denna analys är det lätt att hålla med Ekots kommentar om att nuvarande utveckling kan ge ”en önskevalrörelse för Sverigedemokraterna”. Det är ju det enda parti som inte fallit in i mönstret, utan varit i opposition mot modeord och utopiska fantasier i politiken. Man är också det enda parti som stått stadigt på sitt budskap i årtionden, och inte behövt förändra sin politik. Allt medan samtliga andra partier svängt kraftigt, fram och tillbaka efter förändrade villkor i verkligheten.

De gamla partierna befinner sig i storm, där deras teoretiska idéer kolliderar med verkligheten. Därför svänger de fram och tillbaka, fram och tillbaka, i den praktiska politiken.

Det är dessa partier som är ansvariga för att brott och invandring blivit så centrala i nyhetsflödet. De tråkiga nyheterna är en följd av deras politik.

Och i en demokrati ska makthavarna ställas till ansvar för det de ställt till med.

*

Dominerande nyheter i gammelmedia (SR Ekot 16:45, SVT Rapport 19:30, TV4 Nyheterna 19:00, Expressen, Aftonbladet, DN, SvD och G-P)

Dominerande ämnen i Twitter

Dominerande ämnen i Facebook

Se mer: Sifo/Ekots mediemätning