KULTURPOLITIK. Flera förläggare har gått ut och berättat hur deras verksamhet blir lidande när man från statligt håll främjar identitetspolitiska frågor framför andra ämnen. Nu oroar de sig för att slåss ut från marknaden om regeringen fortsätter med sin linje att rikta stöd till frågor som står kulturministern nära.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke möter alltmer kritik för sin politiserade kulturpolitik. I veckan framförde förläggare invändningar mot att ministern tillsammans med Kulturrådet försöker styra litteraturen till att innefatta ett allt större fokus på mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsfrågor.

Identitetspolitiken sätts i första rummet
Det statliga litteraturstödet på ca 35 miljoner per år har varit ett viktigt verktyg för små förläggare att få finansiering för sin verksamhet. Det tillåter mer nischade förläggare som kan lägga sin vikt på att exempelvis översätta böcker till svenska eller ett fokus på facklitteratur. Igenom att regeringen via Kulturrådet gynnar förlag som anses ge ut böcker med teman så som mångfald och jämställdhet så riskerar konkurrerande förlag med en annan infallsvinkel att slås ut. En potentiell följd av detta skulle bli att vi får se allt färre perspektiv på litteraturmarknaden.

– Allt det här låter ju bra men när det ska implementeras i praktiken så innebär det att pengar slussas till böcker, verksamheter och utställningar som har kodorden feminism, jämställdhet, hbtq och minoriteter, säger bokförläggaren Kristoffer Lind.

Vidare så menar Kristoffer Lind på att kvalitén på litteraturen blir lidande när man väljer att se på intentionerna med litteraturen snarare än kvalitén.

”Ovärdigt ett demorkatiskt samhälle”
En annan förläggare som är kritisk är Annika Bladh som inte är rädd för att säga det hon tycker om kulturministern. Bland annat så säger hon:

– Det känns som ekon av regimer där man varit duktig på att dela upp kultur av olika slag i lämplig och olämplig och något som är helt ovärdigt ett demokratiskt samhälle.

Inte första gång kulturministern stöter på kritik
Detta är inte första gången som regeringen med Alice Bah Kuhnke i spetsen hamnar under hård kritik. Bland annat så har hon tidigare kritiserats för att försöka få statens museer att bedriva normkritik. Vidare så valde flera mindre biografer att hålla stängt på Kuhnkes födelsedag som en protest mot den höjda moms på biobesök som regeringen har infört.