Istället för att lösa förortsproblem förvärrar vi dem när vi hatar och drar rasistkortet. Det medger nu Miljöpolitiker i Göteborg i debattartikel. Henrik Munck (MP) menar att miljöpartister som hatar utifrån identiteter bryter mot partiprogrammet.

Otryggheten, skjutningarna, granatattackerna, våldtäkterna ökar. Men istället för att se problemen i vitögat ägnar sig de flesta partier, inte minst Miljöpartiet, åt att skönmåla och samtidigt hata dem som lyfter problemen i samhällsdebatten.

Det är därför mycket ovanligt att finna en miljöpartist med sunda budskap, värda att diskutera. Kommunpolitikern Henrik Munck i Göteborg medger i en debattartikel att hans partikamrater ständigt har rasistkortet redo. ”Man kan ogilla rasister, bilister, homofober, eller vita män i största allmänhet. Det är inte ens brottsligt att hata dem. Däremot, om man har den hållningen i sitt politiska arbete inom MP så är det ett tydligt brott mot partiprogrammet”, skriver han.

Det är en intressant poäng att den i svensk samhällsdebatt så populära identitetspolitiken strider mot Miljöpartiets partiprogram som har en positiv människosyn, där inga grupper pekas ut och där inga människor tillåts bli hatade.

Den insikten borde inte bara Miljöpartiet ta till sig, utan alla etablissemangspartier. Deras hat mot invandringskritiker strider mot deras egna partiprogram. Därtill på det mest grundläggande planet: människosynen.

Munck konstaterar att identitetspolitiken inte bara skadar hans parti, utan också skadar invandrarnas möjligheter i samhället. Viktiga diskussioner stoppas eftersom identitetspolitiker genast drar rasistkortet. Men Munck menar att följande frågor behöver behandlas:

* Hur stor andel elever med utländsk härkomst kan vi ha i skolklasser utan att det blir sk white-flight och mer segregation?
* Hur hanterar samhället spänningar mellan olika invandrargrupper?
* Hur påverkar språkservice ökad segregation och klansamhällen?

Ja, det är ju bara några av de många problem och svårigheter som inte får diskuteras idag, utan att den som tar upp dem blir utsatt för hat och kallad rasist. Det vet ju Sverigedemokraterna som tagit upp dessa frågor i tre årtionden, men aldrig blivit lyssnad till av makten. Däremot inser allt större del av svenska folket att dessa frågor måste avhandlas, måste tas på allvar, för att inte samhällsutvecklingen ska gå än mer åt helvete.

Det är glädjande att enskilda politiker i etablerade partier inser verklighetens realiteter. Problemet är bara att de är försvinnande få. De kommer aldrig att bli styrande i sina partier. Det skulle inte förvåna mig om Henrik Munck efter sin rakryggade debattartikel, åker ur Miljöpartiet med huvudet före.

Ska dessa frågor tas på allvar har svenska väljarkåren makten att göra det. Men då måste de rösta på det parti som delar viljan att se realiteter och utgå från verkligheten. Och det finns bara ett riksdagsparti som gör det. Partiet som inte är som andra.