SÄKERHET. Det råder intern kris inom flygplatsföretaget Aviator, enligt nya uppgifter till Samtiden. Mångfald verkar gå före säkerhet. Detta sedan man börjat anställa nyanlända migranter som varken talar engelska eller svenska och inte förstår säkerhetsrutinerna. 

Samtidens artikel om att Aviator anställer nyanlända syrier har uppmärksammats internt. Kritiken handlar om att flygplatsföretaget tummar på säkerheten och anställer nyanlända av ekonomiska skäl, med argument om mångfald. Det råder missnöje inom personalen och företagets kunder står frågande inför avsteg från rutinerna som företagets personal gör. Detta bottnar i bristande kompetens bland de nyanlända som anställts samt säkerhetsproblem som företagsledningen inte tar tag i.

”De som arbetar för Aviator kan varken svenska eller engelska, vilket reglerna förutsätter. Dessutom har Aviator ansvar för mer än bagagehantering. Man beräknar vikt och balans i planen åt piloterna. Trots det ställs inga krav på utbildning”, säger en källa inifrån företaget till Samtiden.

Från krigszon
Det var förra veckan som Samtiden avslöjade att Aviator som ansvarar för service och bagage anställer bland annat syrier som inte har svenskt medborgarskap. Det uppfattas som en säkerhetsrisk att personer som arbetar med bagagehantering är nyanlända och att en fullgod säkerhetskoll är svår att göra om personen inte har varit tillräckligt länge i Sverige. Syrier kommer från en krigszon och där det islamistiska terrorhotet är särskilt stort med anledning av Islamiska staten.

I sitt svar hävdade företagets presstalesperson att man gör alla erforderliga säkerhetskontroller och man kräver att personalen kan svenska och engelska. Detta dementeras nu av våra källor.

Mångfald
Personer med kännedom om företaget kritiserar att man anställer nyanlända utan nödvändig kompetens. Ett problem är att konversationen inom företaget inte kan hållas på svenska, men även förståelsen av engelska är bristfällig. Företagsledningen med vd Ola Skogö i spetsen, försvarar mångfald som en viktig ambition för arbetsplatsen och samhället, att man lär sig av varandras skilda arbetssätt och att företag bör hänga med.

Kritiker frågar vad som är så viktigt med mångfalden just i den verksamhet som företaget utför. Tillför det något att nyanställda talar arabiska eller nåt annat språk med kunderna, frågar en person som inte tycker att en säkerhetsklassad verksamhet ska dra på sig problem med att kommunicera mellan medarbetarna.

Säkerhet
Arbetsvillkoren skapar allvarliga problem, bland annat vad gäller säkerheten. Företaget ansvarar inte endast för bagagehantering utan utför beräkningar av vikt och balans som lämnas till piloterna som ska flyga planen man lastar. Om det uppstår felaktigheter i dessa underlag kan det påverka säkerheten för flygplanen när de befinner sig i luften.

Källor talar också om att de ”påstådda satsningarna” som företaget lyfter fram, inte gäller säkerheten på rampen och i fordonen, som beskrivs som slitna och ofta drabbas av tekniska problem.

Det finns missnöje med att ledningen inte svarar på den oro som finns inom Aviator om arbetsvillkoren och som beskrivs som en intern kris. I verksamheter där det finns säkerhetsaspekter brukar en viktig aspekt i säkerhetsarbetet vara att skapa en öppen kultur där problem och aspekter snabbt ska lyftas för att kunna åtgärdas. Men inom Aviator möts larm om säkerhetsproblem med uppmaningar om att hålla tyst, eftersom kritik mot mångfald kan anses rasistisk.

Subventionerade jobb
Hur många av de nyanlända har då lönesubventionerade anställningar? Samtiden har sökt Aviator och på uppmaning mailat över frågor angående källornas påståenden samt angående subventionerade anställningar. Dessa har ännu inte besvarats.

Enligt Arbetsförmedlingens presstjänst råder sekretess på vilka privata företag som får subventioner. Det finns flera bidrag specifikt för nyanlända att söka, som instegsjobb, där arbetsgivaren kan få upp till 80 procent av lönen subventionerad av staten. Det finns även nystartsjobb, extratjänst samt moderna beredskapsjobb i staten.