DEBATT. De allmänna vaccinationerna urholkas pga den mycket höga invandringen. Vi behöver göra allt som står i vår makt för att allvarliga sjukdomar inte åter skall lyckas få fäste. En obligatorisk hälsoundersökning av dem som kommer från högriskländer bör införas, skriver västsvenska politikerna Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD).

22 personer i Göteborgsområdet är bekräftat smittade av mässling efter att en anställd på Östra Sjukhusets kvinnoklinik tidigare blivit smittad. Detta har i sin tur orsakat att 54 mammor med nyfödda barn måste lokaliseras för att testas, då nyfödda barn inte är immuna emot mässling. Detta är ovanligt i dessa tider. Senast detta skedde var 2013 då cirka 17 personer blev smittade i Stockholmstrakten.

Tack vare vårt starka allmänna vaccinationsprogram i Sverige har vi på senare tid haft låga nivåer av mässlingsfall i Sverige. Till exempel började vi redan 1971 vaccinera mot mässling och det blev en allmän rekommendation 1976. Därigenom har vi lyckats få bukt med denna sjukdom i Sverige. Något som har tagit många år av tydligt, konsekvent och hårt arbete av våra hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Allt detta arbete vill vi Sverigedemokrater givetvis inte skall ha varit förgäves.

Allmänt är det vaccinationsvägrarna som urholkar vårt sedan tidigare starka skydd mot mässling. När de allra flesta i befolkningen är vaccinerade mot en sjukdom finns det få personer som kan sprida smittan. Detta kallas flockimmunitet och innebär att sjukdomen kan hållas borta. På så sätt skyddas ovaccinerade individer, till exempel spädbarn och människor med allvarliga underliggande sjukdomar som gör att de inte svarar på vaccination eller inte kan vaccineras. Om en stor del av en befolkning avstår från vaccination urholkas flockimmuniteten.

Vi vet dessutom att de flesta patienter som är smittade med allvarliga sjukdomar kommer från länder, som i regel har långt ifrån lika väl utbyggd hälso- och sjukvård som oss. Detta kan vi utläsa hos Folkhälsomyndigheten som för statistik över de smittades födelseland. Av alla rapporterade TBC-fall under 2016 så gällde 90 procent utlandsfödda och de flesta var mellan femton och nitton år.

När det gäller mässling, så är en stor majoritet barn och vuxna födda i Sverige vaccinerade, medan många nyanlända är ovaccinerade. Detta innebär att om nyanlända inte undersöks och vaccineras kan denna typ av utbrott bli fler och kraftigare.

Då vi har haft, och fortfarande har, en mycket hög invandring till Sverige, måste vi göra allt som står i vår makt för att allvarliga sjukdomar inte åter skall lyckas få fäste i landet.
I tillägg till detta är det kanske också dags att inrätta ett nationellt vaccinregister för alla invånare, så som vi har för barn sedan den 1 januari 2013. Detta skulle minska oron hos vuxna som inte är säkra på vilka vaccin de har fått som barn. Det har rapporterats en dramatisk ökning av frågor till våra kliniker om vaccination, skydd och smittorisker och denna typ av samhällsinformation är viktig att snabbt också kunna ges vid eventuella stora framtida utbrott.

När asylsökande kommer till Sverige erbjuds de en gratis hälsoundersökning, men tyvärr visar det sig att alltför få, cirka hälften i Västra Götalandsregionen, faktiskt genomgår undersökningen. Detta får givetvis konsekvenser för smittskydd och smittspridning i landet och även när det gäller smittspårning som blir näst intill omöjlig. Erbjudandet om gratis hälsokontroll gäller också personer som befinner sig illegalt i landet, då det givetvis är viktigt att bekämpa smittspridning även inom dessa grupper. Därför måste vi få till en snabb ändring av reglerna för hälsoundersökningar.

Sverigedemokraternas lösning är: Vill du söka asyl i Sverige, så måste du också genomgå en hälsoundersökning. Detta gäller även all typ av invandring från så kallade högriskländer. Men man ska inte endast erbjudas en gratis hälsoundersökning, utan den ska vara obligatorisk.

Håkan Lösnitz (SD)
ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg

Heikki Klaavuniemi (SD)
regionråd Västra Götalandsregionen