I årets tal till nationen lyfte president Trump fram offren för brott begångna av illegala invandrare. Därmed satte han ljus på de växande säkerhetsproblem som västländer har med illegal invandring.

Grundtonen i Trumps tal var ljust. Ekonomin går utmärkt. Arbetslösheten bland svarta och latinamerikaner är den lägsta som uppmätts i historien. Småföretagarna är optimistiska. Börsen slår rekord på rekord.

Trump hyllade de amerikanska värderingarna om innovation och utveckling, allt det som den amerikanska flaggan symboliserar.

Men han tog också upp svårigheter och problem. Mest känslosamt blev det när presidenten vände sig till två par av föräldrar som fått sina döttrar mördade.

– Deras två tonårsdöttrar, Kayla Cuevas och Nisa Mickens, var nära vänner i Long Island. Men efter kvällen då Nisa fyllde 16 år – vid ett så lyckligt ögonblick – kom ingen av dem hem. De underbara flickorna hade brutalt mördats när de gick hem tillsammans genom stan. Sex medlemmar av [ett mexikanskt gäng] har åtalats för morden. Många av gängmedlemmarna har kommit till vårt land illegalt och dök upp på Kaylas och Nisas högstadieskola, berättade presidenten.

Därmed satte Trump strålkastarna på brottsoffren. Och han visade sitt och kongressens stöd och sympati för de amerikaner som möter våldet i vardagen.

Han lyfte också fram poliserna och dem som tar stora risker för att bekämpa kriminaliteten.

Sedan presenterade Trump den uppgörelse han hoppas kunna träffa med demokratiska oppositionen, som innhåller amnesti för barn som kom till USA illegalt mot att kongressen finansierar muren mot Mexiko och reducerar anhöriginvandringen.

Enligt mätning utförd av TV-kanalen CBS gav 75 procent av tittarna presidenten godkänt för talet.

*

Se mer: Hela talet hos Daily Telegraph.