I sitt tal i Davos sa president Donald Trump att USA behöver ett nytt migrationssystem som innebär att anhöriginvandring får stå tillbaka för invandring av personer som har meriter som behövs i landet.

Eftersom Donald Trump höll ett lågmält huvudtal under World Economic Forum i Davos, kallade de medier som brukar klaga på att Trump inte är presidentlik, talet för ”tråkigt”. Vad Trump än gör är medierna på och hackar.

Men nog tog Trump upp stora och viktiga frågor. Han förtydligade att ”Amerika först” inte betyder ”Amerika ensamt”. Det var ett skickligt sätt att förklara att frågor om handel inte är svart-vita. Inte minst EU tolkar handel som en del i en global öppenhet som skulle utgöra en helhet inte går att separera. Så är det naturligtvis inte. Man kan ha frihandel utan att ingå en mängd politiska avtal som öppnar gränserna för folkvandringar.

Frihandel för varor har bevisligen gjort världen, och inte minst de fattiga befolkningarna, rikare. Öppna gränser för folkvandringar har inte alls samma effekt.

Trump menade att USA behöver ett nytt, modernt system.

– Vårt migrationssystem sitter fast i det gamla. Vi måste ersätta nuvarande praxis med stor anhöriginvandring med ett meritbaserat system för uppehållstillstånd.

Migranter kan tillåtas komma till USA baserat på deras förmåga att försörja sig själva och stärka den amerikanska ekonomin. Trump har sagt att om rätten för anhöriginvandring upphör, är han öppen att diskutera amnesti för illegala invandrare som kom till USA som barn. I ett förslag från Vita huset nyligen är Trump beredd att ge 1,8 miljoner personer som befinner sig illegalt i landet amnesti, om kongressen avskaffar utlottningen av uppehållstillstånd, begränsar anhöriginvandringen och bifaller finansiering av muren på gränsen till Mexiko.

Kritiker hävdar att Trumps linje kraftigt skulle begränsa migrationen till USA. En studie från Center for Immigration Studies visar att migranter från Indien som beviljas uppehållstillstånd i snitt tar med sig fem familjemedlemmar till USA, rapporterar New Delhi Television.

Också Sverige behöver i grunden göra om villkoren för att få komma till landet. Asyl bör tillämpas så som internationella förordningar avsåg, det vill säga att flyktingar söker asyl i första säkra land. Det betyder att Sverige borde ta emot asylsökande enbart om de är förföljda i våra grannländer. I praktiken betyder det noll beviljade asylansökningar. Det borde också betyda att inga personer som säger sig söka asyl och kommer från länder bortom våra grannländer inte släpps in. Med ett sådant regelverk kan vi successivt bli av med det gigantiska problem vi nu har med tiotusentals personer som illegalt befinner sig landet.

Också anhöriginvandring komplad till personer med uppehållstillstånd borde upphöra. Sverige har redan en av världens högsta andelar utlandsfödda. Det är en självklarhet att ju större andelen utlandsfödda är, deto svårare blir det att integrera och assimilera dem i det svenska samhället.

Därför borde Sverige endast tillåta anhöriginvandring kopplat till svenska medborgare, specifik arbetskraftsinvandring och ett mindre antal kvotflyktingar. Då kan vi skapa en gräns som upprätthåller reglerna. Alla som släpps in i landet har före avresa fått tillstånd att komma. Ingen som saknar tillstånd borde släppas in, utan avvisas vid gränsen.

Problemet med EU-migranter borde lösas genom att tiggeri förbjuds, att regler om olaglig bosättningar skärps och deras hemländer ser till att ta ansvar för sina medborgare.

Det är en paradox att förespråkarna av globalisering är så illa rustade att ta hand om globaliseringens effekter. Det blir upp till dem som värnar nationalstaterna att finna lösningarna på de gigantiska problem som globalisterna rycker på axlarna åt.

Därför är det inte förvånande att det är Donald Trump som på världens största globaliseringsevenemang är den som framför behovet av moderniserade migrationssystem. Globalisterna verkar mest intresserade av att gynna sina egna intressen, medan man högaktningsfullt struntar i hur samhällen kan förbli trygga och solidariska.