Illegala migranter pressar ner lönerna i vissa sektorer. En sorts underklass vi inte sett i Sverige på hundra år har uppstått. Det är inte ett exempel där EU:s fria rörlighet har varit av godo.

Ungefär 50.000 illegala migranter finns i Sverige, enligt officiell statistik. Det ligger dock i sakens natur att siffran är osäker och vissa spekulerar i betydligt högra siffror. Trenden torde dessutom vara ökande genom att de som får avslag efter de senaste årens asylvåg går under jorden.

Visserligen kan illegala invandrare i vissa fall kvittera ut bidrag, men vanligtvis behöver de försörja sig på annat sätt. Hur påverkar detta den svenska arbetsmarknaden?

Någon offentlig debatt värd namnet har inte förts om detta, men det finns information om man bara orkar ta fram den. Mycket riktigt uppstår en informell arbetsmarknad som är helt oreglerad, förutom att arbetsgivaren i många fall kan hota med att kalla på polis och därmed befinner sig i överläge gentemot arbetstagaren.

Falska identiteter och adresser köps och säljs i stor skala på svarta marknaden och vissa betalar stora summor till sina arbetsgivare (nivåer på 100-150 tusen har dokumenterats) för att få arbete i Sverige. Ofta förekommer denna exploatering inom den egna etniska gruppen.

Enligt en artikel* av Klara Öberg vid Malmö Universitet pressar detta ned priserna på arbete i vissa delar av bygg- och servicesektorn till nivåer där seriösa aktörer inte kan konkurrera. Enligt Öberg har reglerna för RUT och ROT bidragit till oseriösa arbetsförhållanden, tvärtemot intentionen.

Den här situationen skapar med andra ord rena guldruschen för arbetsgivare som vet hur de ska utnyttja systemet. Enstaka fall avslöjas, men vi förstår ju att det allra mesta passerar under radarn. Det är alltså föga förvånande att politikerna har så förtvivlat svårt att fixa fram ”enkla jobb”, dessa utförs nämligen redan till underpris av illegal arbetskraft.

En och annan kanske tycker att det här är jättebra, för att man gillar låga löner eller för att man gillar motsättningar i samhället. Här uppstår nämligen en underklass av ett slag vi inte har sett i Sverige på kanske hundra år. Alla anhängare av lite ordning och reda på arbetsmarknaden borde däremot protestera vilt. Ni har väl märkt hur LO har demonstrerat mot skuggsamhället … eller?

Problemet är att svenska politiker från höger till vänster verkligen har ansträngt sig för att den här situationen ska uppstå. Förutom att Sverige aktivt har dragit till sig migranter med tveksamma asylskäl, som sedan stannar när de får avslag, så står portarna öppna för personer som inte ens försöker söka asyl. Här har EU:s fria rörlighet inte varit av godo.

När samhället sedan erbjuder vård och utbildning till illegala migranter och polisen och andra myndigheter i praktiken låter dem vara så kan det mer eller mindre tolkas som en inbjudan.

Om man inte vill att den här gruppen ska fortsätta att växa så bör man från samhällets sida vara tydlig. Det går alldeles utmärkt för polisen att helt enkelt söka upp och ta om hand personer som inte har rätt att vara i landet, men den politiska viljan att genomföra detta saknas. Tvärtom har den illegala migrationen, intressant nog, institutionaliserats. Illegala migranter får till exempel arbete genom arbetsförmedlingen och kan ha omfattande kontakter med myndigheterna utan att några åtgärder vidtas.

Så här kan vi helt enkelt inte ha det. Inte minst är det en utmaning mot hela rättssystemet när något är olagligt men ändå inte.

* Om det deportabla prekariatet, alienering och sociala relationer (2016)