ISLAM. Flera har uppmärksammat att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Men regeringen har gett förbundet pengar till att fortsätta sprida sitt budskap. Skattepengar finansierar nu en sida om ”islamofobi” med detaljanvisningar om hur man anmäler diskriminering och hatbrott mot muslimer.

Regeringen har gett studieförbundet Ibn Rushd uppdrag att driva ett projekt om hatbrott och diskriminering på uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund, SST.

– Vi på Ibn Rushd är glada över SST:s förfrågan och ser ett stort behov av kunskapsinsatser på området och hoppas med detta projekt sprida kunskap och skapa en plattform för kunskap, skriver Omar Mustafa, rektor på Ibn Rushd på hemsidan.

Omar Mustafa var mannen som gjorde en blixtvisit när han blev invald i Socialdemokraternas partistyrelse i maj 2013, men tvingades bort efter fem dagar för att han inte kunde ta avstånd från saker han gjort under sitt ordförandeskap för Islamiska förbundet, bland annat bjudit in antisemiter och homofober.

Större satsning
Ibn Rushds hemsida om ”islamofobi” ska fungera som en digital kunskapsplattform och är en del i en större satsning. Bland annat kommer man att hålla seminarier på flera platser i landet. Hur man anmäler hatbrott och diskriminering är centralt.

”Det finns många skäl till att anmäla hatbrott och diskriminering du utsätts för som muslim. Till exempel kan det leda till att förövaren får ett strängare straff om en misshandel anmäls som ett hatbrott än om den anmäls som en vanlig misshandel” skriver man.

Anmäla hatbrott
Detaljerade anvisningar med exempel på hur man ska anmäla hatbrott och diskrmininerin finns.

”Exempel: Amina är på bussen och en man puttar henne och säger ”muslimj***l”. Amina har då utsatts för ett islamofobiskt hatbrott och bör anmäla detta till polisen.” Eller ”Exempel: Suad får en ny chef. Den nya chefen ger henne ständiga gliringar för att hon bär hijab. Suad har då utsatts för diskriminering och kan anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen, sin fackliga representant eller till en antidiskrimineringsbyrå.”

På hemsidan talas det om folkmord som en sista konsekvens av islamofobi vilket man exemplifierar med kriget i forna Jugoslavien: ”Folkmordet i Srebrenica kan ses som en yttersta konsekvens av islamofobin i Europa på 1990-talet, men islamofobi är inget nytt fenomen.”

Utbildningsbudgeten
Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag. Under 2016 fördelades 91, 8 miljoner kronor till trossamfunden samt ett särskilt bidrag på 2,5 milj till flyktingmottagande. Svenska kyrkan får inget bidrag härifrån.

Ibn Rushds bidrag från myndigheten ovan har finansierat islamofobiprojektet. Men Ibn Rushd har även statliga bidrag från Folkbildningsrådet, som ligger under utbildningsbudgeten.

Islamistkoppling
Enligt sajten Ledarsidorna som har granskat Ibn Rushd finns kopplingar till Muslimska Brödraskapet, som inte har en moderat inriktning av islam. Studieförbundets verksamhetsplan är väsentligen mer inriktad på att beskriva ett religiöst samfund än ett folkbildningsförbund. De ägnar sig även åt Dawa, muslimskt missionsarbete, vilket återigen inte bör betalas med skattemedel.

Ibn Rushd har även köpt in en herrgård och konferensanläggning, Granhedsgården AB, för åtskilliga miljoner kronor genom att ackumulera ett överskott, vilket studieförbund inte har rätt till. Studieförbundet har även använt pengar till resor, vilket inte heller är tillåtet enligt Folkbildningsrådets bestämmelser, uppger Ledarsidorna.