BROTT. Var fjärde kvinna är orolig för att utsättas för misshandel eller överfall. Det är just kvinnor som upplever sig mest otrygga, i det feministiska Sverige. Det visar en sammanställning från Brå idag. Oron kan anses berättigad när antalet våldtäkter eller våldtäktsförsök ökade med cirka 50.000 på ett år. 

Fler svenskar oroar sig för brottsligheten i samhället. Var tredje svensk oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Men kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel, visar NTU-undersökningen som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar under tisdagen.

– Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de oroar sig över brottsligheten i samhället, men oron ökar för både kvinnor och män, säger Åsa Strid, biträdande enhetschef på Brå.

Förtroendekris för polisen
Detta sammanfaller även med en förtroendekris för polisen. Andelen som tvivlar på polisens förmåga växer ännu snabbare. Var femte svensk har nu lågt förtroende för polisen.

Skräcken kvinnorna känner är inte ogrundad utan hänger sannolikt ihop med de ökade våldsbrotten. I NTU svarade 14 procent av kvinnorna mellan 16 och 24 år att de utsatts för sexualbrott under det senaste året, en stor uppgång sedan tidigare, skriver SvD i en jämförelse:

”29 procent av brotten uppges ha varit av allvarlig karaktär, det vill säga försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt. Det betyder att antalet våldtäkter eller våldtäktsförsök, grovt räknat, ökade med 50  000 på ett år. Andelen i hela befolkningen (16–79 år) som uppger sig utsatt för allvarliga sexualbrott gick från 0,6 procent till 0,8 – det motsvarar ungefär en ökning på 15  000 offer.”

Var tredje orolig
Nästan en tredjedel av befolkningen, 29 procent, oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten. 

År 2017 uppgav 20 procent av befolkningen att de oroar sig för bostadsinbrott Det är vanligare att kvinnor (23 procent) oroar sig för bostadsinbrott än att män (17 procent) gör det.

Var fjärde kvinna
Vid oro för att utsättas för misshandel eller överfall är könsskillnaderna ännu större. Av kvinnorna uppger 23 procent att de är oroliga för att utsättas för misshandel eller överfall. Motsvarande siffra för männen är 9 procent.

Vid frågan om otrygghet i att gå ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet, så uppger 30 procent av kvinnorna att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller så otrygga att de avstår från att gå ut på kvällen. Bland männen uppger 9 procent detsamma.