MASSINVANDRING. Efter färska siffror från Migrationsverket har Johan Forssell (M) sagt att invandringen nu är nere på mer ”normala” nivåer. Det som Moderaterna tycker är normalt har hittills resulterat i 200 utanförskapsområden och 60 No go-zoner. De som tror att partiet står för ett uppvaknande blir sannolikt besvikna.

”Asylmottagandet är tillbaka på en mer ”normal” nivå. En viktig skillnad mot tidigare är dock att Sverige på blott fem år tagit emot 350 000 asylsökande”, skriver Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forssell på twitter. Normala nivåer är alltså många gånger fler än de andra nordiska länderna och volymer som redan lett till 200 utanförskapsområden och 60 No go-zoner. Även om Forssell skriver med förbehållet att det trots allt kommit många asylsökanden.

På sin blogg visar Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin att det inte alls är tal om någon åtstramning. ”När statistiken för 2017 idag redovisas fullt ut för Sveriges del kan vi konstatera att den socialdemokratiska regeringen inte hittills har ändrat något i grunden, när det gäller migration.”

Skillnaden mellan Sverige och de nordiska grannländerna aldrig varit så stor. Sverige ligger på samma nivåer som 2016 med mellan 25-30 000 asylsökanden per år. Jämförelsevis hade hade 3 378 sökt asyl i Norge till och med november, i Danmark knappt 3 500 och i Finland knappt 4 000 personer.

”Övriga Norden tar tillsammans bara emot en fjärdedel asylsökande jämfört med vad vi gör. Det är en siffra som förmodligen kommer att fördubblas med den påföljande anhöriginvandringen”, skriver de.

135 000 uppehållstillstånd
I själva verket är antalet uppehållstillstånd rekordstort.

”2017 beviljade Sverige totalt 135.459 uppehållstillstånd. Förutom asylsökande som har fått stanna inkluderar detta även anhöriga av alla kategorier, arbetskraft utanför EU/EES, och gäststudenter”, skriver Arnstberg och Sandelin samt att ”Volymerna har i båda fallen historiskt bara överträffats av 2016, i efterverkningarna av den stora invasionen hösten/vintern 2015. Då fick totalt över 150.000 personer, till absolut största delen av manligt kön, stanna.”

800 000 personer
Enligt Migrationsverkets prognos kommer över en halv miljon personer att söka uppehållstillstånd 2017-2021, över 800 000 om man räknar med förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd. Också det rekordsiffror, enligt skribenterna. Det är snarare ” en fortsatt invasion att vänta än en återgång till EU:s miniminivåer, vilket politikerna försöker få oss att tro på”, skriver man och att det är ”en allvarlig lögn när regeringen påstår att det massiva inflödet, efter massinvandringen hösten 2015 stramats åt”.

Inte prata med S
Moderatväljare som vill ha ändrad migrationspolitik har satt sitt lit till nye partiledaren Ulf Kristersson. Trots att M har anpassat sin migrationspolitik efter Sverigedemokraterna, gjorde Kristersson i dagarna en ny markering mot SD.

– Mina värderingar är inte SD:s, jag kommer inte samarbeta, samtala, samverka, samregera med SD, säger Kristersson, som också sagt att förslaget att jobba till 75 år är bra.

– Det var helt rätt signal när Fredrik Reinfeldt sa att vi måste jobba till 75, säger han.

Reinfeldt öppnade portarna
Den extrema inriktning i migrationspolitiken som Fredrik Reinfeldt (M) drev igenom med hjälp av Miljöpartiet och som regeringen Löfven nu fortsätter med ända in i kaklet, började egentligen med upphävandet av Luciabeslutet 13 december 1989.

Då beslutade den socialdemokratiska regeringen Carlsson att bara ta emot konventionsflyktingar och personer med särskilt starka skyddsbehov. Det beskrevs som kris i mottagandet, då man förväntade sig rekordstora antalet 29 000 asylsökanden, mot 19 000 året innan.

Var emot Luciabeslutet
Ulf Kristersson var då ordförande i MUF och protesterade mot Luciabeslutet. Det finns ett filmklipp när Ulf Kristersson i tv propagerar för ”så öppna gränser det överhuvudtaget är möjligt” till Sverige.

Men Luciabeslutet revs upp av regeringen Bildt 1991. Det var då Sverige började skilja ut sig från övriga Norden och vek av i en riktning som allvarligt skadat och skadar landet.