Den spricka som avslöjats mellan Socialdemokrater om svensk säkerhetspolitik försökte Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S) under Folk och Försvars rikskonferens idag överbrygga genom att hänvisa till revynummer om sannolikheten av Tage Danielsson.

Under dagen har Försvarsberedningen presenterat sina resonemang i Sälen, bland annat med ett panelsamtal med alla åtta partiers företrädare.

– Det är viktigt att Försvarsberedningen nu konstaterar att säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats. Det var ju startskottet för arbetet, sa Mikael Jansson (SD). Samtidigt beklagade han att Sverige avvecklade det gamla civilförsvaret, eftersom det nu mycket handlar om att bygga upp det igen. Jansson menade också att man redan i förra Försvarsberedningen borde ha satsat på civilförsvaret. Men det är bra att partierna nu är eniga om att väcka liv i det gamla civilförsvarssystemet. Det är jag väldigt glad för, summerade Jansson.

Utöver betydelsen av ett återskapat civilförsvar fanns mycket intresse kring sprickan inom Socialdemokraterna. Statsminister Stefan Löfven gick i gårdagens tal på utrikesminister Margot Wallströms linje om att det säkerhetspolitiska läget inte har förvärrats och använde därför den förra Försvarsberedningens formuleringar från 2014.

Löfven har senaste dygnet fått mycket kritik för att skönmåla säkerhetsläget. Det har setts som direkt kritik mot Björn von Sydow (S) som är ordförande i Försvarsberedningen och tidigare försvarsminister. Hur skulle Björn von Sydow tackla angreppet från statsministern och utrikesministern?

Under sitt anförande idag tog von Sydow hjälp av revymakaren och komikern Tage Danielsson, för att för Margot Wallström förklara hur Försvarsberedningen resonerat.

I en berömd monolog från revyn ”Under Dubbelgöken” 1979, avhandlar Danielsson frågor om sannolikheten för en kärnkraftsolycka, något som just hänt i Harrisburg, USA. Försvarsberedningens ordförande citerade följande mening ur den:

”Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt.”

Detta citat illustrerar, menar von Sydow hur svårt det är att mäta sannolikhet för kommande händelser. Det är därför Försvarsberedningen istället för att tala om graden av sannolikhet, gjort följande formulering:

”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde.”

Och denna riskbedömning står alla åtta riksdagspartier bakom i Försvarsberedningen, alltså även S-ledamöterna.

Björn von Sydow har på ett lite udda vis försökt förklara för Löfven och Wallström varför man använder nya formuleringar: för att vara mer substantiell än vad sannolikhetsbedömningar är.