Visst lider liberaler brist på ödmjukhet och självinsikt. Därför är liberaler medansvariga för att polariseringen i samhället ökar. Det räcker inte med vackra teorier i ord, det avgörande är hur man agerar i handling.

”Moralisk högfärd är ett karaktärsfel som gärna tillskrivs liberala opinionsbildare”, skriver DN:s politiske redaktör Per Svensson. Detta sedan den socialdemokratiske publicisten Widar Andersson kritiserat DN-liberalerna för att sitta på höga hästar: ”Liberaler är ju som de är, självinsikten får klent med plats när fienderna ska stämplas ut.”

Per Svensson försvarar liberalers ”höga moraliska svansföring” med att liberaler måste ”förklara hur friheten ska göras förenlig med ett civiliserat samhälle, hur man ska undvika anarki och allas krig mot alla. Svaret är: rättsstat och en hård kärna av etiska och politiska värden. Hästen måste skos med moral innan den släpps ut på stäppen.”

Men liberaler har ju i årtionden gjort precis tvärtom, man har urholkat rättsstaten och förnekat att det finns några etiska värderingar och traditioner som gäller i Sverige. Vad är exempelvis alla ”papperslösa” som olagligen stannar i landet även om de i domstol fått avslag på asylansökan och ska lämna landet, om inte ett systematiskt förakt mot rättsstaten – med stöd av liberaler?

Kritiken mot liberaler på höga hästar handlar snarare om att DN och andra liberaler stämplar ut sina motståndare som moraliskt förkastliga och därför inte värda att bemöta i sak. Och jag menar att kritik går djupare än så. Att ha höga tankar om sig själv är inget problem, men när detta övergår i en självgodhet som resulterar i förakt för motståndare är man farligt ute. Demokrati ger inte utrymme för förakt mot motståndare. De ska mötas med respekt. Yttrandefrihet ger inte utrymme för självgod vilja att tysta dem man inte gillar, utan kräver att motståndare möts i sak.

Genom sitt öppna förakt för dem som vill värna svenska traditioner och seder är DN i praktiken motståndare till såväl demokrati som yttrandefrihet. Dessa värden kan inte bara upprätthållas i teorin, de måste efterlevas i praktiken. Och det är i praktiken liberaler sviker. När liberaler använder sin makt för att agera totalitärt sviker man inte enbart sin motståndares rätt, man sviker svenska folkets rätt till öppen debatt. Och, vilket är paradoxalt, man sviker sina egna värderingar.