Svenska konsumenter köper alltmer via nätet direkt från Kina. Hittills har paketen inte belagts med moms, vilket gör att utlandsköp konkurrerar ut svensk handel och ökar takten i butiksnedläggelser på svenska orter. Nu ska Tullverket och Postnord samverka för att skapa likhet i beskattning.

Direkthandeln med Kina har exploderat. Över 100.000 paket kan komma på en enda dag. Tidvis har säckarna legat utomhus vid Postnord, eftersom personalen inte hunnit med att sortera dem.

När svenska konsumenter vänder sig direkt till Kina har de kunnat köpa billigt, bland annat eftersom man sluppit att betala moms. Enligt nuvarande regler ska konsumenter själva rapportera på planket till Tullverket att man köpt momsfri vara, och därefter betala momsen. Men kontrollen är obefintlig och handeln har i praktiken varit momsbefriad. Det har ökat Kinas konkurrenskraft än mer.

Detta system är orättfärdigt gentemot svenska butiker, som tvingas ta ut 25 procent moms på alla varor som säljs.

Därför har Tullverket och Postnord kommit överens om att det ska vara Postnord som ska se till att moms på varorna betalas av kunden, rapporterar Breakit.

De flesta av paketen som anländer till Sverige har ett känt värde, antingen på klisterlapp eller genom ett elektroniskt meddelande. Men för de försändelser som inte har det lär det bli förseningar. De läggs åt sidan för tullen att hantera. Så är det redan när det gäller paket från exempelvis USA.

Den sannolika effekten av att moms tas ut på Kinapaket är att flera av de billigaste varorna därifrån inte längre blir lika attraktiva.