ISLAM. Nu erkänns öppet att muslimer från Mellanöstern står för antisemitism och är ett allvarligt hot mot judar i Sverige. Men hotet från radikal islam är mycket större än bara mot judiska gruppen och hotar väst, enligt israeliske historikern Yehuda Bauer.

Yehuda Bauer, 91, menar att radikal islam som har vuxit sig stark de senaste 20 åren, är ett reellt hot mot väst. Hotet mot judarna är litet i sammanhanget då det är en grupp på bara 35 miljoner i hela världen, enligt Bauer.

– Det riktiga hotet är mot folk i västvärlden.

Den israeliske historieprofessorn var inbjuden till minnesdagen av Förintelsen i Stockholm under lördagen. I en intervju i SVT Agenda utvecklade Yehuda Bauer hur han ser på hotet från radikal islam.

Parallell nazism
Han drar klara paralleller mellan nazism och den islamism som vuxit sig stark de senaste 20 åren. Radikal islam är våldsamt antisemitiskt och upprepar den nazistiska ideologin.

– Det är en reaktion mot den västerländska kulturen och är lika extrem som nazisterna. Vad radikal islam strävar efter är en version av nazistisk antisemitism.

En parallell målsättning är att lägga under sig världen genom våld. Radikala islamister hävdar att Washington, Paris, London och Berlin ska bli muslimska städer. En repetition av vad nazisterna ville göra.

– Islam är antidemokratiskt av princip, inte bara i praktiken, fortsätter han.

Ytterligare en viktig parallell är att islamisterna liksom nazisterna har synen att det västsamhälle som de hatar styrs av judar, enligt Bauer.

Samhället måltavla
Angående hotet mot de cirka 18 000 judarna i Malmö säger han att huvudfrågan här är att antisemitismen innebär fientlighet mot det svenska samhället.

– Judarna är det synliga målet, men det verkliga måltavlan är svenska samhället. Det är attacker mot det svenska samhället.

Hitta allierade
Han gör skillnad på radikala islamister och de muslimer som motsätter sig detta.

– De finns där också och ni måste hitta allierade där. Varken du eller jag kan ändra det här, eftersom vi inte är muslimer, säger han.

– De måste bekämpas ideologiskt, genom antiradikala muslimer, och där det verkligen träffar, i tron.

Transformeras
Att besegra IS militärt i Irak och Syrien hjälper inte, de transformerar sig och dyker upp i Afghanistan, Nigeria och Västafrika och gör ofattbar skada, säger han.

Bauer anser även att när kritik mot islam ökar på grund av migrationen ökar motsättningarna och att det leder till ökad antisemitism och att båda bör bekämpas samtidigt.

Etablerade krafter
Bauer vill alltså att man stöttar de krafter som motsätter sig islamismen. Men i Sverige är utvecklingen tvärtom, enligt Johan Westerholm på sajten Ledarsidorna.

– Under ytan har samarbetet med grupper som kopplas till Muslimska Brödraskapet ökat, inte minskat. Brödraskapet är en av de organisationer som även internationellt anses vara fundamentalistiska.

Trängs undan
De moderata muslimska röster som efterfrågas trängs undan av mer fundamentalistiska.

– Det är inte moderata, religiöst ointresserade muslimer, som visar upp en hög organisationsgrad. Det är de ortodoxa och fundamentalistiska. Med hög organisationsgrad följer undanträngning av oorganiserade.

Flytta fram positioner
Han nämner Muslimska brödraskapet, IFIS och SUM, och kopplingar till personer som Abderizak Waberi och Omar Mustafa, knutna till Moderaterna och Socialdemokraterna.

Trots statsministernas tal har ingenting ändrats menar Westerholm.

– Snarare har organisationer och personer som kan kopplas till Muslimska Brödraskapet kunnat flytta fram sina positioner i den svenska statsförvaltningen och politiken.