Samtidens artikelserie om svenska skolan har skakat om många läsare. I den avslöjas vardagen i helt vanliga skolor. Det är en dyster utveckling som växer fram, präglad av otrygghet, våld och hot. Värst är ändå att vuxenvärlden inte reagerar. Rektorer och ansvariga bagatelliserar utvecklingen. Politikerna blundar.

– Överallt demonstrerade de utländska killarna sin makt, berättar en gymnasieelev i Skara för Samtidens reporter Anna Ernius.

– De la upp sina ben på lediga stolar så att vi inte kunde sätta oss. När man gick i korridoren stod de i grupper och gav en onda ögat, de bara stirrade efter en. Man visste inte vad de sa eftersom man inte förstod deras språk och man visste inte om det var allvar eller inte, om hotet var på riktigt. Det var obehagligt, säger han.

Svenska tjejer är extra utsatta. Invandrarkillarna gjorde hotfulla närmanden genom att trycka sig emot tjejerna i matkön.

– Men ingen vågade säga ifrån. Man var väl rädd för att bli kallad rasist.

Vardagen i de mångkulturella skolorna i Göteborg präglas i än högre grad av hot, våld och ökad otrygghet.

– Jag har blivit knivskuren, hotad, slagen och fått bilen vandaliserad. Jag har haft elever som blivit bortgifta, misshandlade och sålt sex för cigg. Elever som blivit rånade, även på låg- och mellanstadiet. Jag har varit på skolor som haft skotthål i väggarna, säger Mikael som är grundskolelärare i SO-ämnen med tio års erfarenhet från Göteborgs skolor.

– Kulturen som har kommit är baserad på styrka. Det finns ingen rättvisa utan det som gäller är klantänkande.
För att klara sig måste man förstå de kulturella spelreglerna.

– Svenska regler och lagar gäller inte i de här områdena. Du måste kunna skapa relationer. Du kommer få höra kriminella och graverande uppgifter och allt är en balansgång.

Lärare och annan personal vågar inte längre rapportera allvarliga brott, eftersom de i så fall skulle hamna i en mycket farlig situation. Allt tystas ner. Döljs. De kriminella och deras klaner finns redan innanför skolornas väggar.

Den bild som artikelserien skildrar från skolans vardag visar att Sverige håller på att avvecklas. Svenska lagar gäller inte längre i skolans vardag. Istället för rättssäkerhet råder tystandskultur. Klanvärlden från Mellanöstern håller – naturligtvis smygande och obemärkt för dem som inte förstår (eller inte vill förstå) – på att ta över det svenska samhället.

När skolan helt hamnat under kriminella klanväldens kontroll, kommer man att fortsätta att ta över andra svenska institutioner – givetvis med slutmålet att ta över kontrollen över domstolar och polisväsendet. Så som vardagen är i de regioner varifrån migranterna kommer.

Det är viktigt att förstå att detta maktövertagande inte sker genom att man basunerar ut sina avsikter, som i en demokrati. Allt sker så tyst och obemärkt som möjligt. De svenska maktetablissemangen verkar inte förstå att det är denna smygande metodik som tillämpas för att krossa vår samhällsstruktur.

Och när rättsstaten har kapitulerat under tysthetskulturens tyranni, kommer Sverige att möta samma misär, såväl i avsaknad av trygghet och rättsvisa som i stagnerande ekonomi och sammanbrott för välfärdssystemen, som sedan länge råder i Mellanöstern och Afrika.

Om inte rättsstaten och polisens våldsmonopol kan upprätthållas finns ingen chans för ett blomstrande samhälle. Det kommer istället att präglas av stölder, kidnappningar och fientliga övertaganden. Så som det är i länderna varifrån migranterna kommer. Deras kultur kommer att prägla Sverige, eftersom makthavarna i Sverige hävdar att det inte finns någon svensk kultur att försvara.

Jag skulle önska att detta var en dystopisk fantasi, att det var Putinpropaganda, men det är snarare en prognos för hur Sverige kommer att se ut om ett antal år. Skolan och de unga har tagit första stöten. Snart kommer samma tecken att bli synliga i andra sammanhang.

Men. Det finns ett sista hopp. Svenska folket har ännu makten att påverka. Genom att rösta på dem som förstår hur illa ute det är med våra svenska värderingar och traditioner, kan utvecklingen vändas i sista stund.

*

Läs Samtidens artikelserie Den svenska skolan:
Del 1 – “Överallt demonstrerade de utländska killarna sin makt”
Del 2 – “Kriminella och klanledare är redan innanför väggarna”