När den internationellt uppmärksammade psykologiprofessorn Jordan Peterson ifrågasätter feminismen i Channel4-intervju med programledaren Cathy Newman, utsätts han för 30 gånger mer hat och hot än feministen Cathy Newman.

Kanadensiske psykologen Jordan Peterson är känd för sitt arbete med att stärka mäns självförtroende. Han intervjuades förra månaden av Ivar Arpi i Svenska Dagbladet, Det finns inget farligare än en svag man.

I detta arbete hamnar han i konflikt med feminismen och andra politiskt korrekta uppfattningar. Det skapar mycket starka reaktioner.

Brittiska människorättsbloggen HEqual har efter Jordan Petersons framträdande i brittiska tv-kanalen Channel4, studerat Twitter-kommentarer relaterade till hat och hot kopplat till Cathy Newmans intervju. De finner att feministerna riktar 30 gånger mer hat och hot mot Peterson, än de som kritiserar den kvinnliga programledaren Newman.

Det är ett intressant avslöjande eftersom kvinnliga offentliga personer i England, precis som i Sverige, ofta framträder och berättar om det hat och hot som de får motta i sin yrkesutövning.

HEqual visar nu i ett enskilt fall att hatet från feminister är vida större än det hat som riktas mot kvinnor i offentligheten. Se studien: Cathy Newman’s feminist fans aimed 30 times more violent sexist abuse at Peterson & his supporters than vice-versa.

De som i minst utsträckning utsätts för hot och hat får all uppmärksamhet, medan de som drabbas mest av det inte får någon uppmärksamhet i medierna. Den som vill studera massmediernas partiskhet har här ett ämne som ger tydligt utslag.

*

Se utdrag ur Channel4-intervjun: Daily Mail i Cathy Newman under online ’abuse’ over gender pay gap interview. Debatt i vänstertidningen Guardian om att censurera Peterson: Banning people like Jordan Peterson from causing offence – that’s the road to dystopia. Channel4 hävdar att Newman är utsatt: Channel 4 News calls in security after Cathy Newman is subject to a torrent of ’misogynistic abuse’ and threats