Flera medier rapporterar idag om Novus opinionsmätning i januari. De flesta rapporterar att ”SD tappar väljare”, vilket är en fejkad nyhet. Hur man än vänder på Novus, har partiet ökat kraftigt sedan förra valet.

På riksplanet har Sverigedemokraterna enligt Novus ökat till 16,5 procent om det vore val idag, vilket är en ökning med 3,6 procent jämfört med förra riksdagsvalet. Jämfört med förra Novusmätningen är skillnaden -0,3 procentenheter, vilket är inom felmarginalen och alltså ingen bekräftad förändring överhuvudtaget. Flera medier gör jämförelse med i januari för ett år sedan. Då hade SD 17,7 procent, dvs 1,2 procentenheter mer.

Alltså beskrivs det som att SD ”tappat” väljare, när partiet ökar med 3,6 procent istället för 4,8 procent sedan förra valet. Allt tal om ”tapp” är en uppenbart fejkad nyhet.

En korrekt beskrivning hade varit att SD ökar starkt, men inte lika mycket som för ett år sedan.

Också när Novusmätningen bryts ner till Stockholms län blir vinklingen i SVT att SD och KD har minskat, medan V gått fram. Åter jämför man med en mätning för ett år sedan, men det rimliga är ju att jämföra opinionen nu i januari 2018 med förra valutslaget. Det är ju i val väljarna verkligen avger sin röst. Och om man nödvändigtvis vill jämföra med annan mätning istället för med valresultat, kan man ju jämföra med mätning strax före valdagen, alltså tiden för förra valet.

SVT intervjuar vänsterpartist om varför partiet gått framåt i Stockholms län, trots att Novusmätningen visar att det är S och MP som tappat stort i Stockholms län, jämfört med förra landstingsvalet. S och MP har förlorat nästan 5 procentenheter vardera. V har vunnit en fjärdedel av dessa, 2,5 procentenheter. Allt medan Sverigedemokraterna fördubblat sitt väljarstöd enligt Novus.

Här framgår att redaktionerna väljer att vinkla en opinionsmätning så att det passar journalisternas egna partipolitiska preferenser. Det visar att fejkade nyheter inte bara handlar om ”ogrundade påståenden”, som statliga myndigheten Vinova hävdar, utan också om partiska vinklingar av i sig faktiska siffror.

Om SVT:s lokala Stockholmsnyheter hade velat rapportera balanserat, hade man inte valt ut en slumpvis tidigare mätning från Novus utan jämfört med förra valresultatet. Och då hade man inte intervjuat Vänsterpartiet, utan antingen Socialdemokraterna och Miljöpartiet om varför de tappar så stort, eller Sverigedemokraterna om varför deras väljarstöd fördubblats.

Den samhällsintresserade medborgaren inser självfallet att medierna vinklar opinionsmätningarna för att gynna vänsterpartierna. Det undergräver bara redaktionernas trovärdighet i allmänhetens ögon. Så vad är vitsen? Det är obegripligt att journalister gör opinionsmätningar till fejkade nyheter, istället för att värna sin relation till mediekonsumenterna genom att vara sakliga.

Novus
Stockholms län, januari 2018
(jmf m landstingsval 2014)
M 30,4 (+2,2)
C 8,5 (+4,1)
L 7,8 (-0,4)
KD 1,9 (-3,7)
S 21,8 (-4,6)
MP 5,4 (-4,6)
V 10,2 (+2,5)
SD 11,2 (+5,3)